ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

>350 αγρότες που συμμετέχουν στην έρευνα

20-35 συνεντεύξεις ειδικών

Προώθηση 5 παραδειγμάτων επιτυχημένων διαδικασιών καινοτομίας στο SETA

Οργάνωση 21 περιφερειακών εργαστηρίων

Πραγματοποίηση 3ων διακρατικών εργαστηρίων

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων και πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων

2 εκδηλώσεις διαμεσολάβησης

> 100 καινοτόμες λύσεις SETA με πραγματική εφαρμογή

> 200 εφευρεμένες λύσεις SETA

Συστάσεις πολιτικής

50 βασικές ιδέες / ανάγκες που έχουν συγκεντρωθεί

3 ενημερωτικά δελτία ετησίως