Ταχυδρομική Διεύθυνση

Iera Odos 75
11855
Athens
Greece

Ομάδα Εργασίας

Prof. Dr. Spyros Fountas

Prof. Dr. Alex Koutsouris

Ir. Michael Gerasimos Koutsiaras

Vasiliki Kanaki

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο παλαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και συνεισφέρει από το 1920, συνεχώς και ασταμάτητα στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, παρέχοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις επιστήμες που σχετίζονται με την γεωργία. Το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια πράσινη έκταση κοντά στην Ακρόπολη, στην καρδία των αρχαίων ελαιώνων. Οι εγκαταστάσεις του αποτελούνται από ένα δενδροκομείο, αμπελώνες, πειραματικούς αγρούς, κήπους καλλωπιστικών φυτών, θερμοκήπια, σταύλους αγελάδων και προβάτων, ορνιθοτροφείο, γαλακτοκομείο και ενυδρείο. Το διάγραμμα της χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής έρευνας προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα καθώς επίσης και από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 4 χρόνια το ΓΠΑ έχει συμμετάσχει, ως επικεφαλής ή εταίρος σε 53 Ευρωπαϊκά προγράμματα, διευθύνοντας ένα ευρύ φάσμα από θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ομάδα του ΓΠΑ στο πρόγραμμα INNOSETA θα αποτελείται από 2 τμήματα, το καθένα από τα οποία θα καλύπτει διαφορετικούς τομείς του προγράμματος. Ακόμα πιο συγκεκριμένα η ομάδα Γεωργίας Ακριβείας του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής θα σχετίζεται με το SETA μέρος του προγράμματος, ενώ η ομάδα Υπηρεσιών Ενημέρωσης του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης θα καλύψει τον τομέα της γεωργικής μεθοδολογίας και πληροφοριακών συστημάτων (AKIS) του προγράμματος Innoseta.

Ενασχόληση με το πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Εξ’ αιτίας της σημαντικής θέσης τόσο στην γεωργική μηχανική όσο και στην αγροτική ανάπτυξη το ΓΠΑ έχει εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα απαραίτητα για το πρόγραμμα INNOSETA. Η PAG-AUA συντονίζει το θεματικό δίκτυο του H2020, Smart-AKIS για έρευνα με γνώμονα την καινοτομία σε τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας (03 / 2016-08 / 2018). Το ΓΠΑ συντονίζει επίσης το πρόγραμμα H2020 GATES για την ανάπτυξη τεχνολογιών παιχνιδιών εκπαίδευσης για την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας στην Ε.Ε. (01 / 2017- 06/2019) και συμμετέχει σε δύο έργα του H2020 στον τομέα της γεωργίας ακριβείας ως εταίρος, πιο συγκεκριμένα στο IoF2020 (01/2017 – 12/2020) και στο APOLLO (05/2016 – 01/2019). Η PAG συμμετείχε στο συντονισμό και στην επιτυχή υλοποίηση του έργου Farm of the Future (FP7, KBBE 20017-1) και συμμετείχε σε 2 σχετικά προγράμματα ICT-AGRI με έμφαση στην εφαρμογή ρομποτικών και γεωργικών τεχνολογιών στη γεωργία ακριβείας (RoboFarm και USERPA). Τα μέλη της ομάδας έχουν συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα R&D για την εφαρμογή νέων / έξυπνων τεχνολογιών στη γεωργία και σε πολλά ευρωπαϊκά και διμερή προγράμματα (AGRI-LINK, AgriDemo, WISE, AGRISPIN, PRO-AKIS, CORASON, LEARNing, ISDEMA, DIVOR -DEF). Επίσης, η PAG-AUA εκτελεί πειράματα σχετικά με τις εφαρμογές ψεκασμού και την εκτίμηση της απώλειας ψεκασμού.

Συστήματα Καλλιεργειών

Οπωρώνες

Αμπελώνες

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Ελλάδα

Συνεργασίες

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Ομάδα Γεωργίας Ακριβείας

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Ομάδα Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας