Η πλατφόρμα INNOSETA θα είναι σε λειτουργία από τον Ιούνιο, 2019