Η πλατφόρμα INNOSETA θα είναι σε λειτουργία από την 1η Μάιου, 2019