'Εχουμε μια αποστολή!

“Το INNOSETA είναι μια διεθνής συνεργασία μεταξύ 15 εταίρων που εστιάζει στον εξοπλισμό ψεκασμού, την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, από το Μάιο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2021. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμφωνίας επιχορήγησης 773864.”

Κύριος στόχος

Ο κύριος στόχος του INNOSETA είναι να δημιουργήσει ένα καινοτόμο αυτοδύναμο θεματικό δίκτυο για τον εξοπλισμό ψεκαστικών, την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών για να συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των διαθέσιμων πρωτοποριακών λύσεων υψηλών προδιαγραφών – είτε εμπορικών είτε από εφαρμοσμένα ερευνητικά αποτελέσματα – με τις καθημερινές ευρωπαϊκές γεωργικές πρακτικές.

Αυτό θα επιτευχθεί με την προώθηση της αποτελεσματικής ανταλλαγής νέων ιδεών και πληροφοριών μεταξύ:

 • έρευνας
 • βιομηχανίας
 • υπηρεσιών συμβουλευτικής
 • και της αγροτικής κοινότητας

ώστε οι υπάρχουσες ερευνητικές και εμπορικές λύσεις να μπορούν να κοινοποιηθούν ευρέως, ενώ παράλληλα να συγκεντρώνουν τις ανάγκες σε επίπεδο βάσης και καινοτόμες ιδέες από την αγροτική κοινότητα.

Η ανάγκη

Οι νέες διαδικασίες στον ψεκασμό, στον εξοπλισμό και την κατάρτιση και παροχή συμβουλών (SETA) έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πιο παραγωγική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή, βασισμένη σε μια πιο ακριβή και αποτελεσματική προσέγγιση για την φυτοπροστασία.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες βλέπουν τα οφέλη του καινοτόμου SETA στη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον.

Ωστόσο, ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης, η πολυπλοκότητά τους, η πολυμορφία των μεγεθών των εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη, η πολιτισμική αντίληψη, η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης και οι οικονομικοί περιορισμοί είναι μειονεκτήματα που εμπόδισαν την υιοθέτηση από τους αγρότες. Επιπλέον, υπάρχει ένα χάσμα καινοτομίας, καθώς οι “ερευνητές επινοούν πράγματα που συχνά δεν υιοθετούνται από τους τελικούς χρήστες, καθώς δεν έχουν επίγνωση της εφαρμοσμένης έρευνας και δεν ασχολούνται με τα θέματα που έχουν σημασία για τους γεωργούς”.

Είναι απολύτως απαραίτητο να παρέχονται εργαλεία και λύσεις που θα εγγυώνται μεγαλύτερο κέρδος, από τις τελευταίες εξελίξεις και βελτιώσεις στη χρήση των φυτοπροστατευτικών για όλους τους αγρότες της ΕΕ.

Η Προσέγγιση μας

 • Δημιουργία ενός ευρετηρίου άμεσα εφαρμόσιμου εξοπλισμού και τεχνολογιών ψεκασμού, εκπαιδευτικού υλικού και συμβουλευτικών εργαλείων που διατίθενται από το μεγάλο αριθμό ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπορικών εφαρμογών.
 • Αξιολόγηση των αναγκών και των συμφερόντων των τελικών χρηστών των SETA και προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την προσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες
 • Δημιουργία νέων πολυπαραγοντικών και καινοτόμων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών φορέων.
 • Εγκατάσταση ενός εργαλείου ICT για την on-line αξιολόγηση του εξοπλισμού ψεκασμού, την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών και προτροπή για πολλούς ανθρώπους να αναδείξουν νέες ιδέες και βασικές ανάγκες.
 • Διασύνδεση με το EIP-AGRI και τις δομές του

Εγγράψου για να ενημερώνεσαι!

Συνεχίστε να ενημερώνεστε για την πρόοδο του Ιnnoseta.
  [recaptcha]