7 Κέντρα

Πολυπαραγοντική προσέγγιση

Το INNOSETA βασίζεται σε μια “πολύπαραγοντική προσέγγιση”, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των οργανισμών επέκτασης από 7 χώρες, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες των καινοτομιών SETA εκπροσωπούνται καλά. Επτά οργανώσεις που ανήκουν /διοικούνται από αγρότες ή εργάζονται άμεσα για αυτούς είναι εταίροι του έργου, όπως είναι τα 6 ερευνητικά ιδρύματα και η ένωση κατασκευαστών γεωργικών μηχανημάτων και η ένωση φυτοπροστασίας.

Μεγάλες καλλιέργειες

Θερμοκήπια

Οπωρώνες

Αμπελώνες

Συστήματα Καλλιεργειών

Τα συστήματα θερισμού που προτείνονται από το INNOSETA διαφέρουν ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής αλυσίδας του συγκεκριμένου περιφερειακού κέντρου-«κόμβου».

Η ποικιλομορφία των συστημάτων καλλιέργειας και των αγρό-κλιματικών ζωνών που καλύπτονται από αυτό το θεματικό δίκτυο θα επιτρέψει στο πρόγραμμα INNOSETA να διερευνήσει την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος λύσεων SETA, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει πληθώρα αναγκών και καινοτομιών από τους τελικούς χρήστες. Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τα ακόλουθα συστήματα καλλιεργειών θα αντιμετωπιστούν με τις καινοτόμες λύσεις SETA.

Εργαστήρια των Κέντρων - ``Κόμβων``

Επιπλέον, το πρόγραμμα INNOSETA θα διευκολύνει την ανάπτυξη διαδραστικών διαδικασιών καινοτομίας στις εθνικές/περιφερειακές πρωτογενείς παραγωγές, φέρνοντας σε επαφή τους γεωργούς, τους συμβούλους, τους ερευνητές, τους βιομηχανικούς εταίρους και άλλους φορείς σε εργαστήρια διαδραστικής καινοτομίας. Οι ιδέες σε αρχικό επίπεδο θα συγκεντρωθούν, θα διοχετευθούν και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων που βασίζονται στην καινοτομία και ανταποκρίνονται στις πρακτικές ανάγκες των τελικών χρηστών.

Εγγράψου για να ενημερώνεσαι!

Συνεχίστε να ενημερώνεστε για την πρόοδο του Innoseta.
    [recaptcha]