ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μάρκου Μπότσαρη 47
117 42
Αθήνα
Ελλάδα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζήσης Τσιρόπουλος

Παναγιώτης Σταματελόπουλος

Αλίκη Τσιροπούλου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η AGENSO (www.agenso.gr) είναι μια καινοτόμα εταιρία και η ομάδα της αποτελείται από ιδιαιτέρως φιλόδοξα και καταρτισμένα άτομα με εκτενή ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρίες και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ομάδα μας ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) και λύσεις στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και ειδικεύονται στην προώθηση της έρευνας και των υπηρεσιών στον τομέα της βιώσιμης αγροτικής παραγωγής, της περιβαλλοντική βιωσιμότητας και των εξελιγμένων τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας και του περιβάλλοντος.

Το προσωπικό της AGENSO έχει συμμετάσχει σε πάνω από 35 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI, και Future Internet Accelerators) και έχει στενή σχέση με βιομηχανίες στον γεωργικό τομέα, αγροτικούς συνεταιρισμούς και ερευνητικά κέντρα παρέχοντας εξωτερικές υπηρεσίες και μεταφέροντας τεχνογνωσία. Η AGENSO αυτή την στιγμή συμμετέχει σε 5 προγράμματα Horizon2020, 3 προγράμματα ICT-AGRI και 4 προγράμματα ανάπτυξης Τεχνολογίας Πληροφοριών προσφέροντας λύσεις και λογισμικό στους τομείς της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Ακόμα, το ιστορικό της AGENSO περιλαμβάνει ανάπτυξη γεωργικών ρομπότ και πληθώρα εφαρμογών λογισμικού.

Συμμετοχή στα πακέτα εργασιών του έργου

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Σχέση με το θέμα του έργου

Η AGENSO αυτή την στιγμή δραστηριοποιείται σε 3 προγράμματα H2020 (INNOSETA, OPTIMA και OchraVine Control), 1 πρόγραμμα ICT-AGRI (VAROS) και ένα Εθνικό πρόγραμμα (EffiSpray), το οποίο αφορά σε Ψεκαστικό Εξοπλισμό και Συμβουλευτική.

Σε αυτά τα έργα, η AGENSO αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις ψεκασμού για να επιτρέψει ψεκασμό με μεταβλητό ρυθμό (VRS), για τη μείωση της διασποράς ψεκαστικού νέφους και για τη στήριξη λήψης αποφάσεων στις διαδικασίες ψεκασμού (DSS). Επιπλέον, η AGENSO προσφέρει υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας σε μεμονωμένους αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Συστήματα καλλιεργειών

Oπωρώνες

Αμπέλια

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Ελλάδα