Ταχυδρομική Διεύθυνση

Bluepoint
Blvd. A. Reyers 80
1030 Brussels
Belgium

Ομάδα εργασίας

Dr. Ivo Hostens

Dr. Vanja Biševac

Enrica Belfiori

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Η CEMA είναι ο συνετερισμός που αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή βιομηχανία γεωργικών μηχανημάτων. Με 10 εθνικά μέλη το δίκτυο CEMA αντιπροσωπεύει τόσο μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όσο και πληθώρα Ευρωπαϊκών SME που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η CEMA περιλαμβάνει πάνω από 4,500 κατασκευαστές, που έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 26 δις ευρώ. Ακόμα 135,000 άνθρωποι απασχολούνται άμεσα στον τομέα, με πάνω από 125,000 ανθρώπους να ασχολούνται με την διανομή και την συντήρηση.

Η αποστολή της CEMA είναι να εργάζεται προς ένα ισορροπημένο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που:

  • να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη
  • να επιτρέπει στην βιομηχανία να παρέχει έξυπνες λύσεις ώστε να βοηθήσει του αγρότες παγκοσμίως να παράγουν τροφή οικονομικά και βιώσιμα
  • να προωθεί την βαθύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον τομέα της γεωργικής μηχανικής μεταξύ των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, τις ρυθμιστικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Γεωργία Ακριβείας και η υιοθέτηση των εργαλείων έξυπνης γεωργία έχει τοποθετηθεί σε προτεραιότητα στο χαρτοφυλάκιο της CEMA για τα επόμενα χρόνια. Προσπαθεί να προωθήσει την έξυπνη γεωργία όχι μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής αλλά επίσης παρέχοντας πρακτικά δείγματα.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Η CEMA ήταν πολύ δραστήρια στην εισαγωγή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τα ψεκαστικά στην οδηγία 2009/127 / ΕΚ για τα μηχανήματα, ως μέρος της ολιστικής προσέγγισης της οδηγίας για την αειφόρο χρήση. Η CEMA διαθέτει μια ειδική ομάδα σχετικά με τα προγράμματα «ψεκαστικών» που αποτελείται από εμπειρογνώμονες προερχόμενους από εταιρείες και ενώσεις από όλη την Ευρώπη. Οι συζητήσεις που αφορούν τα πρότυπα και τη νομοθεσία για τον ψεκαστήρα, αλλά και την εξουσιοδότηση PPP, τους τρόπους μετριασμού, την πρακτική και τα κενά στις εφαρμογές και την πρακτική. Π.χ. Η CEMA δραστηριοποιείται στην εισαγωγή των απαραίτητων κανόνων για κλειστά συστήματα μεταφοράς και στην καλύτερη κατανόηση των δοκιμών και πρακτικών μετριασμού των απωλειών μέσω της συμμετοχής στις σχετικές ομάδες.

Τα τελευταία χρόνια, η CEMA συνεργάζεται στενά με την ECPA για να αναπτύξει ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο STEP-water (τεχνολογίες ψεκασμού για την προστασία του νερού). Αυτό το δωρεάν, διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για την τεχνολογία ψεκασμού, για γρήγορη και εύκολη λήψη αποφάσεων εύκολα διαχειρίσιμο από τους χειριστές μέσω της γκάμας επιλογών εξοπλισμού ψεκασμού, από τις απλούστερες μέχρι τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις, εστιάζοντας στην τεχνική βελτιστοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού ψεκασμού καθώς και στην συμμόρφωση με τις νομικές και περιβαλλοντικές πτυχές κατά την αγορά νέου εξοπλισμού.

Συνεργασία

CEMA – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Γεωργικών Μηχανημάτων