Ταχυδρομική Διεύθυνση

6th km Charilaou-Thermi Rd
Thessaloniki
57001
Greece

Ομάδα εργασίας

Dr. Thanos Balafoutis

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΕΚΕΤΑ – CERTH) ιδρύθηκε το 2000, είναι το μόνο ερευνητικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος και ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα. Πάνω από 800 άτομα εργάζονται στο CERTH με την πλειοψηφία τους να είναι επιστήμονες. Το CERTH έχει λάβει ένα μεγάλο αριθμό διακρίσεων και βραβείων Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά ακόμη). Έχει επίσης συμμετάσχει με επιτυχία σε πάνω από 1,200 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 450 εκατ. ευρώ και να περιλαμβάνει πάνω από 1,100 διεθνής οργανισμούς ως εταίρους). Τα ερευνητικά αποτελέσματα του CERTH (πάνω από 260 δημοσιεύσεις τον χρόνο) έχουν σημαντικό ερευνητικό αντίκτυπο. Τέσσερεις νεοφυείς εταιρίες έχουν ήδη δημιουργηθεί από τις ερευνητικές δραστηριότητες του κέντρου. Το CERTH είναι το πρώτο αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ελληνικό ερευνητικό κέντρο που σέβεται τις αρχές που προκύπτουν από το “Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”. Ακόμα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 20 καλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα FP7 , καθώς επίσης και τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα H2020 είναι επίσης αξιοσημείωτα (206 έργα μέχρι στιγμής).

Στο πρόγραμμα INNOSETA, το CERTH θα συμμετέχει με ένα από τα ιδρύματα του, το Ίδρυμα Βιο-Οικονομίας και Γεωργικής Τεχνολογίας (iBO) που ειδικεύεται στους τομείς την αγροδιατροφής, της έξυπνης γεωργίας, της γεωργικής μηχατρονικής, και της ρομποτικής και αυτοματισμών στην γεωργία. Το iBO διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία σε προγράμματα διεπιστημονικής μηχανικής που συνδέεται μεταξύ των Βιοσυστημάτων, της Μηχανολογίας και της τεχνολογίας των υπολογιστών. Αυτή τι στιγμή το Ίδρυμα σχετίζεται ή συμμετέχει σε 9 προγράμματα H2020, σε 3 ERASMUS+, σε 8 εθνικά και 2 δια-περιφερειακά προγράμματα που συνεχώς αυξάνονται με τον χρόνο.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Το iBO είναι ο διοργανωτής του 7ου Ευρωπαϊκού workshop πάνω στις Τυποποιημένες Διαδικασίες για την επιθεώρηση των Ψεκαστικά στην Ευρώπη (SPISE7) που έλαβε χώρα στην Αθήνα μεταξύ 26-28 Σεπτεμβρίου 2018.

Το iBO είναι επίσης Υπεύθυνος Διάδοσης του επερχόμενου προγράμματος H2020 που τιτλοφορείται “OPTimised Integrated Pest Management for precise detection and control of plant diseases in perennial crops and open-field vegetables” με το ακρωνύμιο OPTIMA.

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Αμπελώνες

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Ελλάδα

Συνεργασία

Ίδρυμα Βιο-Οικονομίας και Γεωργικής Τεχνολογίας (iBO)