Ταχυδρομική Διεύθυνση

Rue de Trèves 61

1040 Brussels

Belgium

Ομάδα εργασίας

Oana Neagu
Ksenjia Simovic
Nenad Peric

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Η COPA-COGECA είναι η ενωμένη φωνή των Ευρωπαίων αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών. Μαζί εξασφαλίζουν ότι η γεωργία της ΕΕ είναι βιώσιμη, καινοτόμος και ανταγωνιστική, εξασφαλίζοντας την επισιτιστική ασφάλεια σε μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Η Copa αντιπροσωπεύει πάνω από 23 εκατομμύρια αγρότες και τα μέλη των οικογενειών τους, ενώ η Cogeca αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα 22.000 γεωργικών συνεταιρισμών. Έχουν σχεδόν 70 οργανώσεις μέλη από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Ο κύριος ρόλος της COPA-COGECA στο έργο INNOSETA θα είναι να εξασφαλίσει την επιτυχή διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ της αγροτικής κοινότητας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εντυπωσιακής επικοινωνιακής υποδομής που περιλαμβάνει 45 διαφορετικές ομάδες εργασίας και 10 ομάδες εργασίας που καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων που σχετίζονται με τη γεωργία. Ειδικότερα, οι ομάδες εργασίας για την έρευνα και την καινοτομία, το περιβάλλον, τα φυτοϋγειονομικά θέματα και η ειδική ομάδα για τη γεωργική τεχνολογία θα συμμετάσχουν ενεργά προκειμένου να συμμετάσχουν στους αγρότες και τους εκπροσώπους τους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, προκειμένου να συνδεθεί με τους τελικούς χρήστες, COPA-COGECA θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της, ενημερωτικά δελτία και τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn και το YouTube) ως πολύτιμη πλατφόρμα για τη διάδοση των γνώσεων που διατίθενται στο πρόγραμμα INNOSETA. Η COPA-COGECA διαθέτει επίσης μια εσωτερική πλατφόρμα την Agriinfo που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών με δομημένο τρόπο με όλες τις οργανώσεις μέλη. Σε αυτήν την πλατφόρμα, υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα σχετικά με 2 θέματα R&I, Βιωσιμότητας, Περιβαλλοντικών θεμάτων και Φυτοϋγειονομικών Ερωτήσεων.