Ταχυδρομική Διεύθυνση

6 Avenue E. Van Nieuwenhuyse

1160 Brussels

Belgium

Ομάδα εργασίας

Dr. Manfred Roettele

Dr. Andreas Thierfelder

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Η ECPA αντιπροσωπεύει τον κλάδο της προστασίας των καλλιεργειών στην Ευρώπη. καινοτόμες και με επιστημονική βάση, οι λύσεις μας διατηρούν τις καλλιέργειες υγιείς και συμβάλλουν στην παροχή στους Ευρωπαίους ενός ασφαλούς, προσιτού, υγιούς και βιώσιμου εφοδιασμού σε τρόφιμα. Προωθούμε τις σύγχρονες γεωργικές πρακτικές και επιδιώκουμε τη χρήση τεχνολογίας προστασίας των καλλιεργειών που είναι σημαντική για τη βιώσιμη εντατικοποίηση της γεωργίας. Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διαχείρισής μας ενισχύουν περαιτέρω την ασφαλή και βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας τις πρακτικές διαχείρισης που διασφαλίζουν τη συγκομιδή, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Μέσω των έργων διαχείρισής μας, η ECPA επιδιώκει να επιδείξει τη δέσμευσή μας για ασφαλή και αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων. Το TOPPS Water Protection είναι η συνέχιση μιας καθιερωμένης σειράς έργων αφιερωμένων στη μείωση της ρύπανσης από γεωργικές εισροές, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης (BMP) για την προστασία των υδάτων. Τα προγράμματα TOPPS είναι έργα πολλαπλών φορέων, τα οποία συνεργάζονται με τοπικούς οργανισμούς-εταίρους για την παροχή δεξιοτήτων που κυμαίνονται από την επιστήμη έως τις συμβουλές στο αγρόκτημα.

Επιπλέον, κάθε χρόνο, η ECPA παρέχει μια πλατφόρμα συζήτησης και διαλόγου για σημαντικά θέματα στη Ρυθμιστική Διάσκεψη με αρκετές εκατοντάδες εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους από όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο εθνικών ενώσεων και εταιρειών μελών του ECPA αποτελεί σημαντικό μέσο για την αύξηση της αφομοίωσης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.