Σχετικά με την EIP-AGRI

Η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (EIP-AGRI) ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 για να συμβάλει στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στόχος της είναι να προωθήσει την καινοτομία στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και να φέρει πιο κοντά την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή.

Η EIP-AGRI επικεντρώνεται στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και τη σύνδεση ατόμων με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο στο δίκτυο EIP-AGRI μέσω διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων, όπως τα Operational Groups και τα EIP-AGRI Focus Groups. Οι διάφοροι φορείς καινοτομίας στη γεωργία – αγρότες, σύμβουλοι, ερευνητές, αγροτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι ενδιαφερόμενοι – εργάζονται μαζί, μοιράζονται τις ιδέες τους και μετατρέπουν τις υπάρχουσες γνώσεις σε καινοτόμες λύσεις και ερευνητικά αποτελέσματα που μπορούν να εφαρμοστούν ευκολότερα στην πράξη.

Η επιτυχία της EIP-AGRI βασίζεται σε ανθρώπους από όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και από την επιστημονική κοινότητα που εργάζονται μαζί και μοιράζονται τις ιδέες και τις εμπειρίες τους, προκειμένου να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και ερευνητικά αποτελέσματα έτοιμα για εφαρμογή. Επομένως, η EIP-AGRI επικεντρώνεται στη σύναψη εταιρικών σχέσεων, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up) και συνδέοντας όλους τους παράγοντες σε ένα δίκτυο.