Ταχυδρομική Διεύθυνση

Domaine de l’Espiguette

30240 Le Grau du Roi

France

Ομάδα εργασίας

Ing. Sebastien Codis
Ing. Xavier Delpuech
Ing. Eirios Hugo
Ing. Adrien Lienard
Ing. Adrien Verges

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Το Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) είναι το γαλλικό ινστιτούτο έρευνας και ανάπτυξης για το αμπέλι και το κρασί, το οποίο διοικείται από εκπροσώπους των μεγάλων επαγγελματιών οίνου στη Γαλλία και αναγνωρίζεται επίσημα από το Υπουργείο Γεωργίας ως Τεχνικό Ινστιτούτο σε σχέση με τις δραστηριότητές του γενικού ενδιαφέροντος για τον τομέα της αμπελουργίας και τις δυνατότητες μεταφοράς στον τομέα της οινοποιίας.

Το IFV προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ικανοτήτων που καλύπτουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή οίνου. 140 επιστήμονες και μηχανικοί εργάζονται σε διεπιστημονικά θέματα που αφορούν την παραγωγή αμπέλου και την ποιότητα του κρασιού: αμπελογραφία, αγρονομικές μελέτες, ασθένειες των αμπέλων, οινολογία, μικροβιολογία, διαδικασίες, κυκλική οικονομία, μηχανισμός κλπ. Τα εργαστήρια είναι επίσημα αναγνωρισμένα για μελέτες γεωπονίας και οινολογίας. Δημιουργήθηκαν σε 18 ερευνητικά κέντρα και με πειραματικές εγκαταστάσεις σε όλες τις κύριες γαλλικές περιοχές παραγωγής οίνου διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και μεταφοράς σε σχέση με τις ανάγκες που εκφράζουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι των γάλλων επαγγελματιών της αμπελοοινικής βιομηχανίας. Ως αποτέλεσμα, το IFV διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση ερευνών και πειραματικών αποτελεσμάτων στους αμπελώνες και στα οινοποιεία.

Το IFV έχει ευρεία εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα. Διοργανώνει τρία ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο WINETWORK για τις ασθένειες των κορμών του αμπελιού και το Flavescence dorée (2014-2017) και συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στο παρόν και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του θεματικού δικτύου Smart-AKIS για τις τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας (2016-2018), το EUCLID EU-ΚΙΝΑ για την επίδειξη IPM (2015-2019), το INNOVINE που συνδυάζει την καινοτομία στη διαχείριση των αμπελώνων και τη γενετική για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή αμπελουργία (2013-2016), Winetech plus: Προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στον αμπελοοινικό τομέα (2012-2015), PURE Καινοτόμος Καλλιεργητική Προστασία για την αειφόρο γεωργία (2011-2015), TOPPS PROWADIS: Εκπαίδευση για την προώθηση καλύτερων πρακτικών διαχείρισης και βιωσιμότητας (2012-2014).

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Αμπελώνες

Μεγάλες Καλλιέργειες

Κεντρικό σημείο

Γαλλία

Συσχέτιση SETA

Συγχρηματοδοτούμενη από την IFV και την IRSTEA, η Κοινή Ερευνητική Μονάδα EcoTechViti που βρίσκεται στο Μονπελιέ είναι μια κοινή ομάδα έρευνας και ανάπτυξης περίπου 10 ατόμων που ειδικεύεται στην τεχνολογία ψεκασμού για την προστασία του αμπελώνα. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε και να αναπτύξουμε νέα εργαλεία για να βοηθήσουμε τους αμπελουργούς να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων. Η κοινή ομάδα μας δεσμεύεται να υποστηρίξει εταιρείες ή οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν νέα εργαλεία για την καλύτερη προστασία του αμπελώνα: καινοτόμοι ψεκαστήρες, ενσωματωμένοι αισθητήρες, ψεκασμός ακρίβειας … Συγκεκριμένα διεξάγουμε έρευνες όπως η αξιολόγηση και η ταξινόμηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικού ψεκαστικού εξοπλισμού, την οικοδόμηση νέων μεθοδολογιών για τη μέτρηση της απόκλισης, τις έρευνες για την προσαρμογή της έκφρασης της δόσης του PPP σύμφωνα με τις παραμέτρους της καλλιέργειας και την απόδοση του ψεκαστήρα. Το IFV διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικές συναντήσεις για τους τελικούς χρήστες και τους συμβούλους σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την παρακολούθηση των τεχνολογιών ψεκασμού στους αμπελώνες. Το IFV συμμετέχει στην Διατμηματική Επιτροπή για τις τεχνικές εφαρμογής Spray (CIETAP), η οποία συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (βιομηχανία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατασκευαστές ψεκαστήρων, έρευνα, υπηρεσίες επέκτασης κλπ.).

Συνεργασία

Δίκτυο ACTA (Réseau des Instituts Techniques Agricoles)