Ιστοσελίδα οργανισμού

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Largo Paolo Braccini 2

10095 Grugliasco

Italy

Ομάδα εργασίας

Prof. Dr. Paolo Balsari
Dr. Paolo Marucco
Prof. Dr. Fabrizio Gioelli
Dr. Marco Grella
Dr. Gianluca Oggero

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Το UNITO είναι ένα από τα κορυφαία ιταλικά δημόσια Πανεπιστήμια με διεθνή φήμη για την υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα. Σήμερα, το UNITO έχει περίπου 70,000 φοιτητές, 4,000 ακαδημαϊκούς, διοικητικούς και τεχνικό προσωπικό, 1,800 μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές.

Τον Ιανουάριο του 2013, το Τμήμα Γεωργίας, Δασών και Επιστήμης Τροφίμων (DiSAFA) ιδρύθηκε στα πλαίσια του UNITO με τη συγχώνευση της Γεωργικής Σχολής και των πέντε Κέντρων του. Επί του παρόντος απασχολούνται περίπου 350 άτομα στο Τμήμα. Στο πλαίσιο της DiSAFA, η Ομάδα Τεχνολογίας Προστασίας Καλλιεργειών (CPT) δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην έρευνα στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας για περισσότερα από 20 χρόνια. Η δραστηριότητα αυτή έχει οδηγήσει σε μεγάλες βελτιώσεις που επιτυγχάνονται με την αποδοτικότερη εφαρμογή των φυτοφαρμάκων, την ασφάλεια των χειριστών και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Η ομάδα DiSAFA-UNITO CPT διαθέτει ένα αναγνωρισμένο εργαστήριο τεχνολογίας ψεκασμού όπου οι εκτελεστικές ιδιότητες των ψεκαστήρων ή των εξαρτημάτων των ψεκαστικών πιστοποιούνται για ENAMA και ENTAM. Η ομάδα DiSAFA-UNITO CPT έχει αναγνωρισμένη διεθνή εμπειρία στον εξοπλισμό προστασίας καλλιεργειών που αποτελεί μέρος διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το TOPPS (Εκπαίδευση των χειριστών για την πρόληψη της ρύπανσης από σημειακές πηγές), το TOPPS-PROWADIS, το TOPPS Water Protection, το ISAFRUIT (μια διεπιστημονική προσέγγιση που οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας από περιβαλλοντικά ασφαλείς, βιώσιμες μεθόδους, www.isafruit.org) και το BTSF (Βελτίωση της Κατάρτισης για ασφαλέστερα τρόφιμα).

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Οι κύριες δραστηριότητες της ομάδας UNITO CPT είναι:

  • Υπηρεσίες επέκτασης, όπως κατάρτιση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εισέρχονται ή ήδη βρίσκονται στη βιομηχανία
  • Εθνικές (UNI) και Διεθνείς (ISO, CEN) δραστηριότητες τυποποίησης που σχετίζονται με τις τεχνικές απαιτήσεις των ψεκαστικών και του εξοπλισμού του ψεκαστικού που εξασφαλίζουν και ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές
  • Ανεξάρτητη εκτίμηση, ενθάρρυνση και ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων ψεκασμού
  • Εφαρμοσμένη έρευνα που χρηματοδοτείται εμπορικά και μοιράζεται τους ίδιους στόχους
  • Πιστοποίηση και επιθεώρηση εμπορικών ψεκαστήρων και εξαρτημάτων

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Αμπελώνες

Μεγάλες Καλλιέργειες

Κεντρικό σημείο

Ιταλία

Συνεργασία

DiSAFA-CPT: Ομάδα Τεχνολογίας Προστασίας Καλλιεργειών, Τμήμα Γεωργίας, Δασών και Τεχνολογίας Τροφίμων