Ταχυδρομική Διεύθυνση

Agustín de Betancourt, 17
3º, 28003
Madrid
Spain

Ομάδα εργασίας

José Manuel DELGADO PEREZ

Javier ALEJANDRE LAS HERAS

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Η UPA είναι μια επαγγελματική οργάνωση που συγκεντρώνει, εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα συμφέροντα των αγροτών στην Ισπανία. Η UPA είναι μια οργάνωση- ομπρέλα της πλειοψηφίας των ομάδων στη γεωργία: οικογενειακές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι μικροί και μεσαίοι αγρότες.

Η UPA έχει ως στόχο να υπερασπιστεί το ενδιαφέρον των αγροτών τόσο στην Ισπανία όσο και στην ΕΕ. Ως επαγγελματική οργάνωση, κύριοι στόχοι της είναι η παροχή βοήθειας στα μέλη της με την εφαρμογή της CAP, τη νομοθεσία και τα γεωργικά θέματα. Ο οργανισμός μας αποτελείται από περισσότερα από 80.000 μέλη στην Ισπανία.

Η UPA έχει πραγματοποιήσει διάφορα προγράμματα στο πλαίσιο των προγραμμάτων LIFE και του ισπανικού υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Η UPA είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των οικογενειακών αγροτών, οι οποίοι γνωρίζουν ότι η κατάρτιση και η πληροφόρηση είναι απαραίτητες σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό τομέα. Με αυτή την έννοια, η UPA εργάζεται για να μεταφέρει τις ανάγκες των θυγατρικών της και να τους ενημερώσει, σχετικά με τις καινοτομίες και τις προόδους που παράγονται.

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Αμπελώνες

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Ισπανία