Ταχυδρομική Διεύθυνση

Campus del Baix Llobregat (UPC) , Edifici D4
C/ Esteve Terradas, 8
08860 Castelldefels
Barcelona, Spain

Ομάδα εργασίας

Prof. Dr. Emilio Gil
Dr. Montserrat Gallart
Dr. Anna Gras
Dr. Jordi Izquierdo

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Το Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα με σκοπό να υπηρετεί την κοινωνία. Προσφέρει ευρεία τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών πεδίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος H2020, το UPC έχει χορηγήσει 87 σχέδια, συντονίζοντας τα 29. Εκτός από το H2020, το UPC διαθέτει επίσης 14 έργα χρηματοδοτούμενα από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλα αυτά τα έργα έχουν συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά από την ΕΕ ύψους 39,8 εκατ. Ευρώ. Η Ομάδα Γεωργικής Μηχανολογίας βρίσκεται στο κτίριο της Σχολής Γεωργικής Μηχανικής της Βαρκελώνης (ESAB) στο Campus Baix Llobregat (Mediterranean Technology Park- PMT) και διαθέτει το εργαστήριο αγροτικής μηχανικής που βρίσκεται στο Agropolis, το νεόκτιστο επιστημονικό πάρκο της UPC.

Διευθυντής του είναι, ο Καθηγητής Dr. Emilio Gil που αποτελεί μέλος της EIP-AGRI Focus Group Mainstreaming Precision Farming και είναι ο Ισπανός υπεύθυνος για το πρόγραμμα TOPPS, όπου οι φορείς εκμετάλλευσης εκπαιδεύονται για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και της βιωσιμότητας. Επί του παρόντος, είναι συντονιστής του προγράμματος H2020 Innoseta (Ν. 773718) καθώς και του Erasmus + Project AgrCT (2018-1-ES01-KA202-050709) και ο κύριος ερευνητής του UPC για το πρόγραμμα H2020 OPTIMA (Ν. 773864) και το LIFE-PERFECT (LIFE17 ENV / ES / 000205).

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

  • WP6

Συσχέτιση SETA

Στο πλαίσιο των γεωργικών μηχανημάτων, η ομάδα ασκεί τρία είδη δραστηριοτήτων: διδασκαλία, έρευνα και μεταφορά τεχνολογίας. Η ομάδα αυτή, έχει στενή σχέση με τις μεγάλες εταιρείες του τομέα των γεωργικών μηχανημάτων. Η ερευνητική ομάδα της UMA έχει οργανώσει διάφορες συμβάσεις και συμφωνίες συνεργασίας με τις σημαντικότερες εταιρείες φυτοφαρμάκων και ψεκαστικών όπως BayerCropScience, Syngenta Iberia, S.A., Belchim, BASF, Pulverizadores, FEDE, ANSEMAT, Kenogard. Επίσης, άλλες ιδιωτικές εταιρείες όπως η FERROVIAL έχουν αναπτύξει συμφωνίες με την UMA τα τελευταία χρόνια. Τέλος, η UMA συμμετέχει σε δημόσια έργα για τη βελτίωση των επεξεργασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αμπελώνες και καλλιέργειες φρούτων (TOPPS-LIFE, LIFE FITOVID, OPTIDOSA, SAFESPRAY, AGVANCE). Η UMA συμμετέχει επίσης σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα, όπως το H2020 – OPTIMA (Ref .: 773718) και το LIFE-PERFECT, και τα δύο ερευνητικά προγράμματα επικεντρώνονται στην τεχνολογία εφαρμογής ψεκασμού. Ο καθηγητής Emilio Gil είναι επίσης συντονιστής του BTSF (καλύτερη εκπαίδευση για ασφαλέστερα τρόφιμα) υπεύθυνος για το Chafea / 2014 / BTSF / 02: Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την επιθεώρηση και βαθμονόμηση εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την βελτίωση της κατάρτισης για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η κύρια ευθύνη της UMA συμμετείχε στο EIP-FOCUS GROUP στα πλαίσια γεωργία ακρίβειας και ηγείται στην οργάνωση επίσημων υποχρεωτικών εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους επιθεωρητές των ψεκαστικών σύμφωνα με την οδηγία για αειφόρο χρήση.

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Αμπελώνες

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Ισπανία

Συνεργασία

Τμήμα Αγροδιατροφικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας

Ομάδα Γεωργικής Μηχανολογίας