Ταχυδρομική Διεύθυνση

Verkstadsgatan 2
SE-235 32
Vellinge
Sweden

Ομάδα εργασίας

Eskil Nilsson

Ingrid Törnqvist

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

eskil.nilsson@visavi.se

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Η VISAVI, ιδρύθηκε το 1996, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εργάζεται για την κατάρτιση και παροχή συμβουλών σε αγρότες, συμβούλους, αξιωματικούς και προσωπικό για την επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων. Η VISAVI, ανεξάρτητα, διαθέτει πελάτες από όλους τους τομείς του γεωργικού τομέα: αγρότες, εργολάβους, τοπικές και εθνικές αρχές, βιομηχανίες φυτοπροστασίας και διανομείς, κατασκευαστές και διανομείς φυτοφαρμάκων, εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, εγχώριες και ευρωπαϊκές αρχές.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Η VISAVI εκπαιδεύει και συμβουλεύει τους χειριστές και τους αγρότες στην φυτοπροστασία και σε διάφορες πτυχές των ψεκαστικών και της τεχνολογίας εφαρμογής. Η VISAVI χρησιμοποιεί γι’ αυτό εκπαιδευτικό υλικό, όπως βιβλία, φυλλάδια, βίντεο και τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες από την εφαρμοσμένη έρευνα για τους ψεκαστήρες και τη βελτιστοποίηση των τεχνολογιών εφαρμογής καθώς και την ασφαλή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η VISAVI δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της διεθνούς τυποποίησης των ψεκαστικών εντός των CEN και ISO και σε τεχνικές ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της τυποποιημένης διαδικασίας επιθεώρησης των ψεκαστικών στην Ευρώπη.

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Μεγάλες Καλλιέργειες

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Σουηδία