We hebben een missie!

“INNOSETA is een internationale samenwerking tussen 15 partners die focust op spuittechnieken, opleidingen en adviezen en loopt van mei 2018 tot april 2021. Dit project is gefinancierd door de Europese Unie onder het Horizon2020 Research and Innovation programma (n° 773864)”

Belangrijkste doelstelling

Het hoofddoel van INNOSETA is om een thematisch netwerk omtrent spuittechnieken, opleidingen en adviezen te realiseren dat erin slaagt om de innovatiekloof tussen de technologieontwikkelaars en de eindgebruikers te dichten.

Dit zal gerealiseerd worden via het uitwisselen van ideeën en informatie tussen:

  • Onderzoek
  • Industrie
  • Voorlichters
  • Landbouwsector

om enerzijds bestaande innovatieve technologiën breed te verspreiden en anderzijds behoeften en ideeën vanuit de praktijk te verzamelen.

De nood

Innovatieve spuittechnieken, trainingsmateriaal en adviesen (SETA) hebben het potentieel om bij te dragen tot een meer productieve en duurzame landbouwproductie door gewasbeschermingsmiddelen efficiënter, gerichter en veiliger toe te passen.

De meeste gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen zien veel voordelen van innovatieve SETA met betrekking tot landbouwproductie en milieu.

De snelle ontwikkelingen, de complexiteit, de diversiteit in landbouwbedrijven, het tekort aan kennis en de kostprijs zijn echter een belangrijke hinderpaal voor adoptie door landbouwers. Daarnaast bestaat er een belangrijke ‘innovatiekloof’ tussen onderzoek en praktijk. Onderzoekers zijn zich onvoldoende bewust van de noden in de praktijk terwijl de praktijk onvoldoende op de hoogte is van de beschikbare innovaties.

Er is daarom nood aan tools om de nieuwste ontwikkelingen sneller te doen doorstromen naar alle Europese landbouwers.

Onze aanpak

  • Creëren van een alomvattende database die alle informatie over innovatieve spuittechnieken, opleidingen en adviezen samen brengt op een overzichtelijke manier en die online beschikbaar is voor alle betrokkenen.
  • De behoeften en interesses van eindgebruikers identificeren en nagaan welke hun voornaamste struikelblokken zijn op weg naar innovatie
  • Samenwerking en interactie creëren tussen de verschillende stakeholders met het oog op het realiseren van innovaties
  • Realiseren van een online webtool met een overzicht van innovatieve spuittechnieken, opleidingen en adviezen die bovendien toelaat om ideeën vanuit de praktijk op te pikken
  • Samenwerken met EIP Agri en met bestaande EIP operationele groepen

Schrijf in en blijf op de hoogte

Volg de voortgang van ons INNOSETA project
[recaptcha]