Over EIP-AGRI

Het Europees innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP-AGRI) werd in 2012 door de Europese Commissie gelanceerd om bij te dragen aan de “EU 2020-strategie” Europa voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Ze hebben als doel gesteld om innovatie in de land- en bosbouwsector te bevorderen en onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

EIP-AGRI richt zich op het vormen van partnerschappen en het koppelen van mensen met verschillende professionele achtergronden in het EIP-AGRI-netwerk via verschillende soorten activiteiten, zoals operationele groepen en focusgroepen van EIP-AGRI. Verschillende innovatie-actoren binnen de landbouw – boeren, adviseurs, onderzoekers, agribusiness, NGO’s en andere belanghebbenden – werken samen, delen hun ideeën en zetten bestaande kennis om in innovatieve oplossingen en onderzoeksresultaten die gemakkelijker in de praktijk kunnen worden omgezet.

Het succes van EIP-AGRI is afhankelijk van mensen in de hele toeleveringsketen en van de wetenschappelijke gemeenschap die samenwerken en hun ideeën en ervaringen delen om innovatieve oplossingen en onderzoeksresultaten klaar voor praktijktoepassingen te ontwikkelen. EIP-AGRI concentreert zich daarom op het vormen van partnerschappen, het gebruiken van bottom-upbenaderingen en het verbinden van alle actoren in één netwerk.