Adres

Iera Odos 75
11855
Athens
Greece

Team

Prof. Dr. Spyros Fountas

Prof. Dr. Alex Koutsouris

Ir. Michael Gerasimos Koutsiaras

Vasiliki Kanaki

Omschrijving organisatie

De Landbouwuniversiteit van Athene (AUA) heeft sinds 1920 met fundamenteel en toegepast onderzoek in landbouwgerelateerde wetenschappen consequent en continu bijgedragen aan de Griekse en Europese ontwikkeling van de agrarische sector. De universiteit ligt op een groene campus dichtbij de Akropolis, in het hart van de oude Olive Grove. De uitgebreide agrarische faciliteiten bestaan ​​uit een arboretum & bloementuin, wijngaard, kassen en proefvelden, stallen (koeien, schappen en kippen), zuivelinstallaties en aquacultuurvoorzieningen. Financieringsprogramma’s voor onderzoek bij AUA komen zowel uit de particuliere sector als uit EU- en Griekse onderzoeksprojecten. AUA heeft de afgelopen 4 jaar als leider of partner deelgenomen aan 53 EU-projecten. Daarmee wordt een ​​breed scala aan thema’s gerelateerd aan voedselveiligheid en/of milieubescherming opgepakt. Het AUA-team in INNOSETA wordt gevoed vanuit 2 afdelingen. De onderzoeksgroep precisielandbouw (PAG, Precision Agriculture Group) van de afdeling ‘beheer van natuurlijke hulpbronnen & agrarische bouwkunde’ is betrokken bij het SETA-deel van het project (spuitonderdelen en mechanisatie). De onderzoeksgroep ‘verspreiding en implementatie’ (ESG: Extension Services Group) van de afdeling ‘Landbouweconomie en Plattelandsontwikkeling’ is vooral betrokken bij de ‘agrarische kennis- en informatiesystemen (AKIS)’ binnen INNOSETA.

Betrokkenheid werkpakketten

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

SETA betrokkenheid

Vanwege haar vele ervaringen in zowel landbouwmechanisatie als plattelandsontwikkeling heeft de AUA belangrijke en relevante expertise voor het project INNOSETA. Actuele samenwerkingen:
• PAG-AUA is coördinator van het thematische netwerk H2020 Smart-AKIS (innovatie gedreven onderzoek in slimme landbouwtechnologieën, 03/2016 tot 08/2018);
• AUA is coördinator van het H2020 GATES-project voor de ontwikkeling van trainingen voor precisielandbouw op basis van games in de EU (01/2017 tot 06/2019);
• AUA neemt als partner deel aan 2 H2020-projecten op het gebied van precisielandbouw, namelijk IoF2020 (01/2017 tot 12/2020) en APOLLO (05/2016 tot 01/2019);
• PAG was betrokken bij de coördinatie en succesvolle uitvoering van het project Farm of the Future (FP7, KBBE 20017-1)
• PAG heeft deelgenomen aan 2 ICT-AGRI-projecten met de nadruk op de toepassing van robotica en precisielandbouwtechnologieën in de landbouw (RoboFarm en USERPA).
• Leden van ons team hebben deelgenomen aan verschillende nationale en Europese R&D-programma’s voor de toepassing van nieuwe / slimme technologieën in de landbouw (AGRI-LINK, AgriDemo, WISE, AGRISPIN, PRO-AKIS, CORASON, LEARNing, ISDEMA, DIVOR -DEF).
• PAG-AUA doet experimenten met spuitapparatuur voor beoordeling van het spuitbeeld.

Teeltsystemen

Boomgaarden

Wijngaarden

Serres

Hub

Griekenland

Affiliatie

Afdeling van beheer van natuurlijke hulpbronnen & agrarische bouwkunde, Precisielandbouwgroep

Afdeling Landbouweconomie en Plattelandsontwikkeling, Onderdeel Landbouwontwikkeling, Plattelandssystemen en Rurale Sociologie.