Adres

Bluepoint
Blvd. A. Reyers 80
1030 Brussels
Belgium

Team

Dr. Ivo Hostens

Dr. Vanja Biševac

Enrica Belfiori

Omschrijving organisatie

CEMA is de vereniging die de Europese industrie voor landbouwmechanisatie vertegenwoordigt. Met de 10 nationale lid-verenigingen vertegenwoordigt het CEMA-netwerk zowel grote multinationale ondernemingen, als de vele Europese mechanisatiebedrijven die actief zijn in deze sector. CEMA is een netwerk van meer dan 4.500 fabrikanten, met een totale jaaromzet van meer dan 26 miljard euro. 135.000 personen zijn direct werkzaam in deze sector, daarnaast werken nog eens 125.000 personen in distributie en onderhoud.

De missie van CEMA is om te werken aan een evenwichtige wet- en regelgeving in de EU die:

• het concurrentievermogen van de industrie in Europa ondersteunt;
• de industrie in staat stelt slimme oplossingen te bieden om boeren over de hele wereld te helpen voedsel betaalbaar en duurzaam te telen;
• bij EU-politici, EU- beleidmakers, handhavers en belanghebbenden een beter inzicht in de Europese landbouwmachinesindustrie bevordert .

Precisielandbouw en de invoering van slimme landbouwhulpmiddelen staan als top-prioriteit op de agenda van CEMA. CEMA promoot actief het gebruik van precisietechnieken. Niet alleen via de politiek (beleid), maar ook met praktische demonstraties.

Betrokkenheid werkpakketten

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

SETA betrokkenheid

CEMA was zeer actief bij het introduceren van de milieuvereisten voor spuitapparatuur binnen de holistische benadering van de machinerichtlijn 2009/127/EG in de ‘Richtlijn voor duurzaam middelengebruik’. CEMA heeft een toegewijd projectteam dat bestaat uit ‘spuit’experts van bedrijven en verenigingen uit heel Europa. Discussies hebben o.a. betrekking op de normen en wetgeving voor spuitapparatuur, maar ook op de kloof tussen de beschikbare applicaties en de toepassingen daarvan in de praktijk. CEMA is daarom voorstander van het introduceren van regels voor gesloten overdrachtssystemen (Closed Transfer Systems). Deze zijn nodig voor een betere interpretatie van driftvermindering en het realiseren van driftvermijding in de praktijk.

In de afgelopen jaren heeft CEMA nauw samengewerkt met ECPA om de eenvoudig te gebruiken online tool ‘STEP-water’ (Spuittechnologieën voor de bescherming van water) te ontwikkelen. Met deze gratis online beslissingsondersteuningstool voor spuittechnologie bij waterbescherming kunnen uitvoerder snel en eenvoudig door het assortiment van spuitapparatuuropties gaan. De keuzemogelijkheid loopt uiteen van de eenvoudigste tot de meest uitgebreide oplossing. De focus ligt op de technische optimalisatie van de bestaande spuitapparatuur en op juridische- en milieuoverwegingen bij de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Affiliatie

CEMA – European Agricultural Machinery Industry Association