Adres

6 Avenue E. Van Nieuwenhuyse

1160 Brussels

Belgium

Team

Dr. Manfred Roettele

Dr. Andreas Thierfelder

Email

Omschrijving organisatie

ECPA vertegenwoordigt de gewasbeschermingsindustrie in Europa. Innovatieve en op wetenschap gebaseerd oplossingen houden gewassen gezond en dragen bij aan veilige, betaalbare, gezonde en duurzame voedselvoorziening voor de Europeanen. ECPA promoot moderne landbouwmethoden en pleit voor het gebruik van gewasbeschermingstechnologie die bijdraagt aan de duurzame intensivering van de landbouw. Onze communicatie en op rentmeesteschap gestuurde activiteiten bevorderen het veilige en duurzame gebruik van pesticiden in Europa. ECPA promoot die werkmethoden die gewassen, de menselijke gezondheid en het milieu beschermen.

Betrokkenheid werkpakketten

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

SETA betrokkenheid

Via rentmeesterschap bewuste projecten demonstreert ECPA het veilig en duurzaam gebruik van pesticiden. ‘TOPPS waterbescherming’ is de voortzetting van een goedlopende reeks van projecten, die zich richten zich op het verminderen van vervuiling door landbouwhulpstoffen. Kern van deze projecten is het introduceren en aanmoedigen van de ‘beste managementpraktijken (BMP’s)’ voor waterbescherming. TOPPS-projecten zijn projecten met meerdere belanghebbenden. Zij werken samen met lokale partnerorganisaties om kennis, vaardigheden en adviezen te delen met het bedrijfsleven.

Daarnaast organiseert de ECPA op haar conferentie ‘wet- en regelgeving’ elk jaar een platform voor discussie over belangrijke onderwerpen met enkele honderden deskundigen en belanghebbenden uit heel Europa. ECPA’s netwerk van nationale verenigingen en aangesloten bedrijven is een belangrijk middel om de acceptatie van nieuwe technologie en innovatie in heel Europate bevorderen, en het areaal duurzame landbouw te vergroten.