Adres

Burg. Van Gansberghelaan 115

9820 Merelbeke

Belgium

Team

Dr. Ir. David Nuyttens

Dr. Ir. Jürgen Vangeyte

Dr. Evi Lippens

Omschrijving organisatie

ILVO, het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, richt zich op het uitvoeren en coördineren van beleidsondersteunend, wetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende openbare dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in een economisch, ecologisch en sociaal perspectief.

De onderzoeksgroep Agrotechniek van de eenheid Technologie en Voeding van ILVO is specifiek betrokken bij het INNOSETA-project. Deze groep ontwikkelt en beoordeelt nieuwe en bestaande technieken en hun integratie in innovatieve productiesystemen in het kader van een duurzame land- en tuinbouw. Het onderzoek richt zich op (i) Milieutechniek, (ii) Precisie veehouderij en (iii) Precisielandbouw. Binnen deze laatste wordt gewerkt aan het gebruik van innovatieve sensoren voor gewaskarakterisatie en ziektedetectie, de optimalisatie van (plaatsspecifieke) toepassingstechnieken voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en de ontwikkeling van prototypes van landbouwmachines. Ze nemen actief deel aan verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten en werkgroepen (ISO, OECD, CEN). Deze expertise resulteerde in ongeveer 50 peer-reviewed publicaties in de afgelopen 5 jaar.

ILVO heeft een zeer uitgebreid netwerk in precisielandbouw en spuittechnologie met alle relevante belanghebbenden (universiteiten, onderzoeksinstellingen en uitbreidingsonderzoekstations) en een ruime ervaring in EU- en internationale projecten (Drive4EU, ICT-Agri, 4D4F, Sempatico, IoF2020, OPTIMA, ICARES).

Betrokkenheid werkpakketten

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

SETA betrokkenheid

De Spray Tech Group van ILVO houdt zich voornamelijk bezig met de evaluatie en optimalisatie van toepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen om tot een duurzamer en efficiënter gebruik te komen.

ILVO’s Spray Tech Lab is een geaccrediteerd laboratorium voor spuittechnologie en is gespecialiseerd in de karakterisering van spuittoestellen en spuitdoppen. ILVO is verantwoordelijk voor de verplichte keuring van spuittoestellen in Vlaanderen.

Teeltsystemen

Boomgaarden

Veldgewassen

Serres

Hub

Nederland/België

Affiliatie

Eenheid Technologie en Voeding – onderzoeksgroep Agrotechniek