Het werk binnen het INNOSETA-project is verdeeld over 6 WPen,

de eerste vier hebben betrekking op de kernactiviteiten van het project,

terwijl de andere twee de overige overkoepelen en verspreid zijn over

de projectduur van 36 maanden.

Werkpakketten

 • WP1. Inventarisatie van SETA

  • Inventarisatie van bestaande SETA oplossingen en kennis
  • Inventariseren en analyseren van resultaten uit nationale en Europese onderzoeksprojecten met betrekking tot SETA, commerciële SETA toepassingen die al op de markt zijn en beschikbaar trainingsmateriaal en adviezen m.b.t. SETA
  • Evalueren van de SETA-oplossingen op basis van specifieke Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) met betrekking tot duurzaamheid en productkwaliteit

  Duur: Mei’18 – Februari‘21

 • WP2. Beoordelen van de behoeften van de landbouwer

  • Bepalen van de behoeften van de gebruikers, hun innovatieve ideeën en hun interesses met betrekking tot SETA door middel van 50 interviews met landbouwers per regionale hub
  • Identificatie van de behoeften van eindgebruikers en factoren die de adoptie van nieuwe SETA beïnvloeden
  • Verkennen en evalueren van succesvolle innovatieprocessen en beste praktijken rond SETA

  Duur: Mei’18 – April ‘21

 • WP3. Multi-actor netwerken

  • Netwerken, kennisuitwisseling en co-creatie op regionaal en EU-niveau
  • Verzamelen van alle relevante stakeholders in de zeven regio’s waarin de projectpartners actief zijn, kennisuitwisseling faciliteren & genereren van interactieve & multi-actor innovatieprocessen
  • Stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen stakeholders en bestaande netwerken in de EU
  • Trainen en adviseren van de belangrijkste stakeholders in de 7 regionale hubs
  • Aanbevelingen formuleren voor toekomstig onderzoek & voor de ondersteuning van innovatie’s in het SETA-domein

  Duur: Mei’18 – April ‘21

 • WP4. SETA Platform

  • INNOSETA internet platform: Netwerken, kennisuitwisseling en inventarisatie en beoordeling van SETA oplossingen
  • Realiseren van een permanent netwerk- en kennisplatform van INNOSETA
  • Virtueel testbed en tool voor samenwerking
  • Aanleveren van een gemakkelijk toegankelijke database met training- en adviesmateriaal

  Duur: May’18 – April ‘21

 • WP5. Communicatie

  • Verspreiding, Communicatie, Exploitatie & Publieke Betrokkenheid
  • Ontwikkeling van een communicatiestrategie die zal leiden tot van succesvolle verspreiding de INNOSETA promotiematerialen
  • Wijd verspreiden van de projectresultaten op regionaal, nationaal en Europees niveau
  • In contact treden met stakeholders op specifieke evenementen op regionaal en EU-niveau
  • Garanderen van de continuïteit van de resultaten van dit thematisch netwerk door zijn link met EU-brede initiatieven, in het bijzonder EIP

  Duur: Mei’18 – April ‘21

 • WP6. Projectmanagement

  • Efficiënt beheren van alle administratieve en financiële aspecten
  • Projectcoördinatie & management: administratief, financieel en risicobeheer
  • Handhaven van de subsidie- en consortiumovereenkomst
  • Toezien op de voortgang en de prestaties van het project
  • Garanderen van tijdige rapportering aan de Commissie
  • Garanderen van effectieve connecties met andere projecten en juridische instanties

  Duur: Mei’18 – April ‘21