Adres

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Team

Peter Paree
Djessie Donkers
Helma Hoff

Omschrijving organisatie

ZLTO is een organisatie van boeren en tuinders in de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. ZLTO is één van de drie organisaties die werken in de federatie LTO Nederland. Samen vertegenwoordigen ze de Nederlandse boeren en tuinders.

ZLTO richt zich op de verbetering van de sociale en economische situatie van boeren en tuinders door vertegenwoordiging en belangenbehartiging op nationaal en EU-niveau. Daarnaast biedt zij groepsbijeenkomsten voor persoonlijke ontwikkeling van de leden, en individuele advies en/of begeleiding van de leden.

Bij ZLTO werken momenteel 70 adviseurs en 30 projectmedewerkers op elk mogelijk terrein in de agrarische sector waar sprake is van innovatie (innovatieve coöperaties, hernieuwbare energie, duurzame technieken voor planten- en diergezondheid, nieuwe producten en innovatieve afzet, ontwikkeling van nieuwe diensten, enz.). Kennis op deze thema’s wordt georganiseerd naar de leden verspreid via trainingen & cursussen, artikelen in ons eigen tijdschrift “Nieuwe Oogst”, de digitale nieuwsbrief en in vakliteratuur, en via symposia, excursies, websites, sociale media, individuele begeleiding, etc. Omdat de agrarische sector in een fase van vergaande transities verkeert, is het van het grootste belang dat de boeren en tuinders zo snel mogelijk kunnen anticiperen op innovatieve ontwikkelingen.

Betrokkenheid werkpakketten

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

SETA betrokkenheid

ZLTO heeft grote belangstelling voor het INNOSETA-project, omdat onze leden, andere land- en tuinbouwondernemers en loonwerkers grote investeringen in hun spuitapparatuur moeten doen. Daarvoor moeten zij voor de komende 5-10 jaar de juiste beslissingen kunnen nemen.

ZLTO zal haar uitgebreide netwerken en ervaring in regionale, nationale en internationale projecten gebruiken om met deze kennis een bijdrage te leveren aan dit project. ZLTO is betrokken bij verschillende H2020-projecten (H2020 Agrispin, Eurodairy, Capsella, 4D4F, Eu Pig, Agridemo-F2F, SKIN, IoF2020, …).

ZLTO was betrokken in de 2015 EIP Focusgroep “Precisie landbouw”. Verder neemt ZLTO deel aan de Proeftuin precisie landbouw, met als doel precisielandbouw toe te passen bij milieudoelstellingen in de volle breedte.

Teeltsystemen

Boomgaarden

Veldgewassen

Serres

Hub

Nederland/België

Fotogalerij