Athens Innovation Festival 2018

Ateński Festiwal Innowacyjności 2018

Uniwersytet Rolniczy w Atenach uczestniczył za pośrednictwem Biura Innowacji, Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (InnovInAgri) na 2. Festiwalu Innowacji Ateńskich (AIF) 2018, gdzie przedstawiono projekt INNOSETA i rozdano ulotki dotyczące projektu. Od 12 do 14 listopada Zappion Megaron, narodowy ogród Grecji, stał się ostatecznym miejscem spotkań firm, start-upów i uniwersytetów, instytucji prywatnych i publicznych. Wystawcy z…

Congress of European Farmers 2018

Kongres Europejskich Rolników 2018

Od 10 do 12 października Innoseta partner COPA-COGECA gościł Kongres Europejskich Rolników w Design Center w Linz w Austrii, gdzie zaprezentowano projekt Innoseta. Warsztaty poświęcone rozwiązaniom na przyszłość rolnictwa odbyły się w ramach przygotowań do głównej sesji plenarnej Kongresu, która odbyła się 11 października. Szereg strategicznych debat mających wpływ na przyszłość UE i jej polityki…

OPTIMA Kick-Off Meeting

Spotkanie OPTIMA Kick-Off

Spotkanie inaugurujące program OPTIMA odbyło się 1 października 2018 r. W Atenach w Grecji, zorganizowane przez AUA (Uniwersytet Rolniczy w Atenach). Projekt ten jest bezpośrednio powiązany z projektem INNOSETA dotyczącym technologii opryskiwania i innowacyjnych aplikacji natryskowych i jest koordynowany przez AUA. OPTIMA opracuje przyjazne dla środowiska ramy zoptymalizowanego systemu zintegrowanej ochrony przed szkodnikami dla winnic,…