7 Ośrodków

Podejście wielopodmiotowe

INNOSETA opiera się na „podejściu wielopodmiotowym”, obejmującym rolników i organizacje upowszechniające z 7 krajów, co zapewnia, że ​​użytkownicy końcowi innowacji w ramach

SETA są dobrze reprezentowani. Siedem organizacji będących własnością / rządzonych przez rolników lub bezpośrednio pracujących dla nich to partnerzy projektu, podobnie jak 6 instytucji badawczych i stowarzyszenie producentów maszyn rolniczych i producentów środków ochrony roślin.

Uprawy polowe

Szklarnie

Sady

Winnice

Systemy upraw

Systemy uprawy, do których odnosi się INNOSETA, różnią się w zależności od warunków pedo-klimatycznych, a także od specyfiki rolniczego łańcucha wartości danego regionalnego „centrum”.

Różnorodność systemów uprawy i stref agroklimatycznych objętych tą siecią tematyczną pozwoli INNOSETA zbadać zastosowanie szerokiej gamy rozwiązań SETA, jednocześnie rejestrując bogactwo potrzeb i innowacji od użytkowników końcowych. W zależności od regionu geograficznego następujące systemy uprawy zostaną zaadaptowane za pomocą innowacyjnych rozwiązań SETA.

Warsztaty ośrodków

Ponadto INNOSETA ułatwi rozwój interaktywnych procesów innowacyjnych w krajowych / regionalnych łańcuchach wartości rolniczych, łącząc rolników, doradców, badaczy, partnerów przemysłowych i innych uczestników interaktywnych warsztatów poświęconych innowacjom. Pomysły na poziomie podstawowym zostaną uchwycone i ukierunkowane, co powinno doprowadzić do opracowania konkretnych projektów opartych na innowacjach, które odpowiadają praktycznym potrzebom użytkowników końcowych.

Zarejestruj się by pozostać w kontakcie

Bądź na bieżąco z postępami naszego projektu innoseta.
    [recaptcha]