Platforma INNOSETA będzie działać do 1 maja 2019 r