Adres pocztowy

Verkstadsgatan 2
SE-235 32
Vellinge
Sweden

Zespół pracujący

Eskil Nilsson

Ingrid Törnqvist

Email

eskil.nilsson@visavi.se

Krótka organizacja bio

VISAVI, założona w 1996 r., jest niezależną firmą zajmującą się szkoleniem i doradztwem dla rolników, doradców, urzędników i personelu w zakresie kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów. VISAVI, jako partner niezależny, ma klientów ze wszystkich sektorów rolnictwa: rolników, wykonawców, władze lokalne i krajowe, przemysł ochrony roślin i dystrybutorów, producentów i dystrybutorów opryskiwaczy, krajowe i europejskie instytuty badawcze, władze krajowe i europejskie.

Zaangażowanie pakietu roboczego

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Relacja SETA

VISAVI szkoli i doradza operatorom i rolnikom w zakresie ochrony roślin oraz w różnych aspektach opryskiwaczy i technologii aplikacji. VISAVI wykorzystuje do tego materiały szkoleniowe, takie jak książki, broszury, filmy i najnowsze dostępne informacje z badań stosowanych na opryskiwaczach i optymalizacji technologii aplikacji, a także bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. VISAVI prowadzi również działalność w dziedzinie międzynarodowej standaryzacji rozpylaczy w CEN i ISO oraz w technicznych grupach roboczych w ramach standardowej procedury kontroli rozpylaczy w Europie.

Systemy uprawowe

Sady

Uprawy polowe

Szklarnie

Ośrodki

Szwecja