Adres pocztowy

Barzkowice 2

73-134 Barzkowice

Poland

Zespół pracujący

Piotr Mazur

Adam Kalinowski

Krótka organizacja bio

ZODR powstał 1 stycznia 2005 r. I jest siedzibą regionalnego centrum doradczego ds. Rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Barzkowicach oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Koszalinie.

ZODR prowadzi centrum szkoleniowe z bazą noclegową, dzięki czemu jest idealnym miejscem do organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń, spotkań, konferencji, …. Główne obszary działania ZODR to: szkolenia dla rolników i innych mieszkańców wsi, informowanie i wspieranie osób rozwijających produkty rolne, oferowanie profesjonalnych szkoleń dla rolników i innych mieszkańców wsi, analiza rynku produktów rolnych, żywności i procesu produkcyjnego, zbieranie i dostarczanie informacji rynkowej w tych dziedzinach, promowanie przyjaznych dla środowiska metod produkcji rolnej i stylu życia, ubieganie się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej, promowanie rozwoju agroturystyki i wypoczynku w gospodarstwie jako atrakcyjnego miejsca odpoczynku, wspieranie przyrody i dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich, funkcjonalne sposoby prowadzenia gospodarstwa, analiza zmian w standardzie i jakości produkcji rolnej oraz funkcjonowanie gospodarstw rolnych i upowszechnianie wyników analiz jako roli doradczej.

Zaangażowanie pakietu roboczego

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Systemy uprawowe

Sady

Uprawy polowe

Warzywa z otwartego pola

Ośrodki

Polska