Wywieramy wpływ

> 350 rolników uczestniczących w badaniu

20-35 wywiadów eksperckich

Promuj 5 przykładów udanych procesów innowacji w SETA

Zorganizowano 21 regionalnych warsztatów

3 międzynarodowe warsztaty

Internetowa baza danych i platforma wymiany wiedzy

2 wydarzenia brokerskie

> 100 nowatorskich rozwiązań SETA z rozpoznaną rzeczywistą aplikacją

> 200 wynalazków rozwiązań SETA

Zalecenia dotyczące zasad

Wykonano 50 pomysłów / potrzeb na poziomie podstawowym

3 newsletters per year