TECNOVID 2019,Zaragoza

TECNOVID Zaragoza 1 mars, 2019 Workshopom nätverkande inom EU projekts rörande appliceringsteknik hölls i samband med TECNOVID, den internationella utställningen för vinodling och enologi (Zaragoza Mässan) Projekt som INNOSETA, OPTIMA, LIFE PERFECT och IOF presenterades och diskuterades vid workshopen.

TRAGSA 2019,León

TRAGSA León 13 februari, 2019 På den tekniska konferensen “Precisionsjordbruk i bevattnade odlingar. Användning av fjärranalys, geografiska informations system, GPS och beslutsstödssystem”, presenterar professor Emilio Gil, INNOSETA projektet. Målgruppen för konferensen är tekniker, ledare och professionella lantbrukare som i sin tur är de slutliga mottagarna av det tematiska nätverket i projektet.

Officiella Sammanslutningen av Ingenjörer inom lantbruksteknik 2019, Barcelona

Official Association of Agricultural Engineers Barcelona 11 februari 2019 Projektkoordinator, Professor Emilio Gil, deltar i forumet “Påverkan av Jordbruk 4.0 på den Gemensamma Jordbrukspolitiken”. Detta äger rum på College of Agricultural Engineers i Barcelona, ett referenscentrum för alla specialister inom sektorn på regional nivå. Presentationen har titeln “Jordbruk 4.0, verklighet och fiktion. OPTIMA and INNOSETA…

Smart Agro Forum 2018, Zaragoza

Smart Agro Forum: “en approach mot framtiden” September 2018 Den första upplagan av Smart Agro Forum inleddes med välkomstord av Generaldirektören för Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, som presenterade Generaldriektören för Landsbygdsutveckling, Innovation och Skogspolitik vid Jordbruksministeriet, Isabel Bombal, som beskrev huvuddragen i relation till digitalisering och användning av nya teknologier i agri-food sektorn. “Den…

Teknisk artikel i spansk tidskrift

Revista Tierras de Castilla y León UPC leder ett Europeiskt H2020 projekt för främjande av kunslkapsöverföring inom jordbrukssektorn. Innoseta Tematiska Nätverk främjar nya teknologier och innovationer inom sprutning och bästa praxis vid växtskyddsarbete. (Artikel: Journal Revista Tierras de Castilla y León, Agri 264_p54-59)

“Innovations-morgnar” i Katalonien

Ett möte organiserades för vinodlare, större vinproducenter och Kataloniens Regering den 28:e november 2018. Departementet för lantrbruk, husdjurshållning, fiske och livsmedel fämjar genom ramprogrammet för planering av strategisk forskning, innovation och Agro-food i Katalonien, Innovations-morgnar (Matins d’Innovació). Hudsakliga organisationer for forskning inom området liksom organisationer, odlare och företag inom sektorn var inbjudna. Projekt-koordinator för Innoseta…

2:dra Innoseta projektmöte

Det andra Innoseta projektmötet hölls 11 dec vid Agricultural University of Athens, Grekland. Partnerna samlades för att presentera deras hittills gjorda arbete och diskuterade framtida steg och planer. Inbjuden att delta var i mötet var EO Kommissionens representant vid Generaldirektoratet Hälsa och Livsmedelssäkerhet (DG SANTE), Mr Eric Liegois, som pratade om riskminskning vid användning av…

Ny teststation för spruttester enligt EN ISO 16122 i Aten

Den 26 november presenterade det helt nya laboratoriet ELGO-DEMETER i Aten, Grekland, med ny testutrustning för test enligt EN ISO 16122. Forskningsledare, Dr Sideris Theocharopoulos, presenterade först arbetet vid institutet för Mark och Vattenresurser, dess historia och framtiden för de nya anläggningarna för spruttester. Jordbruksvetenskapliga teknikern Mr George Bourodimos ledde en teknisk rundtur genom hela…

Teknologierna som kommer att dominera i jordbruk 2019. (Grekisk Press)

2 miljarder $ investerades globalt under 2018 INNOSETA partner och coordinatorn för OPTIMA-IPM, Dr Spyros Fountas pratar om teknologiska trender i Grekland och Europa med geriska tidningen Ypaithros. “Precisionsjordbruk kommer fortsatt att vara kärnan i investeringar globalt, liksom utveckling av bio-aktiva substanser, som biologiska bekämpningsmedel, som alternativ i grödor. Värdet av den ekologiska industrin väntas…