Om EIP-AGRI

The European Innovation Partnership for Agricultural productivity and Sustainability (EIP-AGRI) startades av EU Kommissionen 2012 för att bidra till EU´s strategi “Europa 2020” för smart, uthållig tillväxt för alla. De har som mål att främja innovation i lantbruks och skogssektorerna och föra samman forskning och praktik.

EIP-AGRI fokuserar på att skapa partnerskap och länka samman personer med olika professionell bakgrund i EIP-AGRI´s nätverk genom olika typ av aktiviteter som verksamhetsgrupper och fokusgrupper. Olika innovationsaktörer inom lantbruk – lantbrukare, rådgivare, forskare och agribusiness, NGO och andra intressenter – arbetar tillsammans, delar sina ideer och utvecklar befintlig kunskap till innovativa lösningar och och forskningsresultat som lättare kan sättas i praktisk användning.

Franmgången för EIP-AGRI vilar på att människor genom hela försörjningskedjan och vetenskapssamhället delar sina ideer och erfarenheter för att utveckla innovativa lösningar och forskningsresultat redo att användas. EIP-AGRI fokuserar därför på att bilda partnerskap, använda nedifrån-och-upp approac och länka samman alla aktörer i ett nätverk.