INNOSETAs Plattform kommer att kunna börja användas från 1 maj 2019