SIMA Fair, Febuary 2019

78:e SIMA, den internationella agri-business utställningen, arrangerades 24 till 28 februari 2019 vid Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre. I samklang med tidens strömmningar i lantbruksvärlden erbjöd denna upplaga ett heltäckande perspektiv inom viktiga teman: från ekologisk odling til AgTech och från växtodling till husdjur. Onsdag 27 februari presenterades INNOSETA av CEMA´s generalsekreterare Jerome Bandry, vid CEMA´s…

Read more

INNOSETA vid AXEMA´s 3:dje Tekniska Konferens

23 februari 2019, organiserades 3:dje Teknikkonferensen av AXEMA (franska maskintillverkares förening, en nationell organisation, medlem av CEMA´s nätverk) tillsammans med EurAgEng vid SIMA Agricultural Show i Paris. Konferensen var öppen för alla teman relaterade till innovationer på maskiner och för uthålligt lantbruk. Nära 170 personer från hela världen deltog. Programmet var späckat med 22 presentationer…

Read more

Växtskyddsworkshop för växthus och hortikultur – Bleiswijk 21 mars 2019

Vid Workshop om precision i hortikultur/precision i växtskydd höll H.M. Hoff en presentation om INNOSETA för ca 40 deltagare: odlare (50%), forskare, myndigheter och serviceorganisationer. Slutsatser av diskussionerna: alla har stort intresse för den innovativa teknologiska utvecklingen som kombinerar och automatiserar övervakning, identifiering och kontroll av sjukdomar och skadedjur i växthus. Den för tillfället mest…

Read more

Panel för framtiden för Forskning och Teknologi (STOA) 6/3-2019

CEMA är partner i EU projektet INNOSETA: utvärdering av användnng och understödjande av av upptag av de mest avancerade sprututrustningarna. 6 mars hölls the STOA workshop om “Lantbruk utan agro-kemi; kan vi odlka utan herbicider, fungicider och insekticider?” vid EU Parlamentet. STOA är panelen för framtida forsking och teknologi med uppgift att utvärdera effekt av…

Read more

TOPPS-OnFARM Course, 27/03/2019

27:e mars 2019 arrangerades ett TOPPS demonstration farm event i Nizza Monferrato (Italien). Ämnet var demonstration av åtgärder för att reducera förorening av vatten med växtskyddsmedel. Intressenter (lantbrukare, tekniker, maskinstationer m fl) träffades på “Cantina Nizza” för att se och diskutera Best Management Practices och hur dessa bäst kan intoduceras på lantbruken. Under dagen presenterade…

Read more

Anmäl och följ med

Håll dej uppdaterad med utvecklingen i vårt INNOSETA projekt