1a polska Regionala Workshop i Barkowice

Västpommerska lantbruksrådgivningscentret I Barzkowice medverkar i det internationella forskningsprojektet ”INNOSETA” inom ”HORIZON 2020-programmet”. Målet för INNOSETA-projektet är att skapa ett tematiskt nätverk för sprututrustning, utbildning och rådgivning. Projektet kommer att bidra till ett effektivare utbyte mellan forskare, lantbruket, anknutna serviceorganisationer och industri. So en del av projektet inbjuder vi till en workshop, torsdag 10 oktober…

Read more

2dra italienska Regional Workshop för fältgrödor i Bari

INNOSETA workshopen den 11 oktober fokuserar på spannmål och kommer att organiseras i tre temagrupper. Inbjudna är lantbrukare, forskare, tekniker, tillverkare och regionala myndigheter. Workshopen kommer att innehålla de senaste innovationerna om: Ökad kvalitet och precision i fördelningen av växtskyddsmedel; Avdriftsreduktion; Minskning av föroreningar vid påfyllning, blandning och rengöring av sprutor; Deltagarna inbjuds att diskutera…

Read more

CEMA industri delegater bidrog med kunskaper i projektet vid 1a Regionala INNOSETA Workshop om asputtekniker i vinodling

Två CEMA företags delegater representerade CEMA och den Europeiska Maskinindustrin vid den 1a Regionala Workshope i INNOSETA projektet: Peter Hloben (Senior Engineer – Product Safety & Compliance vid John Deere) och Floris Vande Walle (Regulations and Standards Manager vid Delvano). Floris Van de Walle delar sin personliga uppfattning med CEMA om avancerade spruttekniker och INNOSETA-projektet:…

Read more

ÅRLIGA PRECISION FARMING AND AGRICULTURE 4.0 SUMMIT, 17-18 oktober i BARCELONA

En digital odling är mera effektiv och uthållig än sin tidigare motsvarighet. På en smart, digital gård odlas grödorna sannolikt med med precisionsodling, traktorer kan vara självkörande, skörden kan mätas med digitala bilder avfälten och lantbrukaren arbetar typiskt med med en rådgivare som erbjuder tekniks know-how. Prof. Emilio Gil kommer att representera Innoseta och tala…

Read more

INNOSETA vid ENOVITIS in campo, Montepulciano (Si), 20-21 juni 2019

ENOVITIS in CAMPO är den enda utställningen i italien som helt avser maskiner för vinodling. Utställningen omfattar även demonstrationer i odlingen. Därmed kan besökarnapraktisk studera både effektivitet och användbarheten av vad utställarna erbjuder med praktiska demonstrationer av den senaste teknologin, material och utrustning för alla områden; plantering, växtskydd och växtnäring, jordbearbetning, beskärning, skörd av druvor,…

Read more

Anmäl och följ med

Håll dej uppdaterad med utvecklingen i vårt INNOSETA projekt