Postadress

Markou Mpotsari 47
117 42
Athens
Greece

Team

Zisis Tsiropoulos

Panagiotis Stamatelopoulos

Aliki Tsiropoulou

Kort organisationsbiografi

AGENSO (www.agenso.gr)är ett innovativt företag vars team består av starkt motiverade och högt kvalificerade personer med stor erfarenhet av forskning vid universitet, företag och i Europeiska projekt. Vårt teams expertis spänner Precisionsjordbruk och ICT -lösningar specialiserade på att föra ut forskning och tjänster inom uthållig lantbruksproduktion, uthållig miljö och avanserad teknologi för jordbruk och miljö.

AGENSO´s personal har deltagit i över 35 EU- och nationella forskningsprojekt (FP7, HORIZON2020, ERANET ICT-AGRI och Future Internet Accelerators) och har nära relationer med den relevanta jordbruksindustrisektorn, lantbrukarorganisationer och forskningsinstitut avseende exter service och teknologiöverföring. AGENSO deltar för närvarande i 5 HORIZON2020-projekt, 3 ICT-AGRI projekt och 4 nationella projekt för utveckling av ITC lösningar och mjukvara för lantbruks och miljö domäner. Utöver detta omfattar AGENSO´s portfölj även utveckling av en robot för lantbruk och diverse mjukvaruapplikationer.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

AGENSO deltar för närvarande i 3 HORIZON2020-projekt IINNOSTA, OPTIMA och OchraVine Control), 1 ICT-AGRI projekt (VAROS) och 1 nationellt projekt (EffiSpray) vila alla berör sprututrustning och rådgivning.

I dessa projekt utvecklar AGENSO innovativa lösnngar för sprutning med Variable mängd (VRS), avdriftsreduktion och beslutsstödsystem för sprutning. Därutöver erbjuder AGENSO lösningar för lantbrukare och lantbrukarkollektiv inom Precisionjordbruk.

Odling

Fruktodling

Vinodling

Växthus

Nav

Grekland