Postadress

6th km Charilaou-Thermi Rd
Thessaloniki
57001
Greece

Team

Dr. Thanos Balafoutis

Kort organisationsbiografi

Centret för forskning och telnologi-Hellas (CERTH), bildat år 2000, är norra Greklands forskningscenter och ett av de största i landet. Mer än 800 personer arbetar vid CERTH varav en majoritet är forskare. CERTH har erhållit ett flertal utmärkelser och omnämande (European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award och många flera). CERTH har framgångsrikt deltagit i mer än 1200 forskningsprojekt (med total budget över 450 miljoner EUR och med mer än 1100 inblandade internationella partner organisationer.CERTH´s forskningsresultat (mer än 260 publikationer per år) har betydande vetenskaplig påverkan. Fyra spin-off företag har redan satts igång genom CERTH´s forskningsaktiviteter. CERTH är den första grekiska institutionen som godkänts av EU för tillämpning av “Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” CERTH är listat bland Top-20 EU´s forskningsinstitut med högst deltagande i FP7 och med högt deltagande inom H2020 projekt (206 projekt till dags dato).

I INNOSETA deltar CERTH med ett av sina institut, Institutet för Bio-ekonomi och agri-teknologi (iBO) som är specialicerat på aggro-food, agro-elektromekanik, robotisering och automatitesring i jordbruk. iBO har betydande erfarenhet från forskningsprojekt med tvärsektoriell mekanisering spännande över Biosystem, Mekanisk och datorteknik. För tillfället coordinerar eller deltar iBO i 9 H2020, 3 ERASMUS+, 8 nationella och 2 interregprojekt med ständig ökning varje år.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP5

SETA relation

iBo organiserade 7:e Europeiska workshopen Standardized Procedures for the Inspection of Sprayers in Europe (SPISE7) som avhölls i Aten 26 – 28 sptember 2018.

iBO är även ansvarigt för spridning och information i H2020 projekt OPTIMA “OPTimised Integrated Pest Management for precise detection and control of plant diseases in perennial crops and open-field vegetables”.

Odling

Fruktodling

Vinodling

Växthus

Nav

Grekland

Avdelning

The Institute for Bio-Economy and Agri-Technology (iBO)