Postadress

Rue de Trèves 61

1040 Brussels

Belgium

Team

Oana Neagu
Ksenjia Simovic
Nenad Peric

Kort organisationsbiografi

COPA_COGECA är den enade rösten för Europas lantbrukare och lantbrukskollektiv. Tillsammans säkerställer de att jordbruket inom EU är uthålligt, innvativt och konkurrenskraftigt och garanterar livsmedelssäkerhet för en half miljard människor i Europa. Copa representerar över 23 miljoner lantbrukare och familjemedlemmar medan Cogeca representerar intressena för 22000 co-operationer. De har nära 70 medlemsorganisationer från EU´s medlemsländer.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

COPA-COGECA´s huvuduppgift i INNOSETA-projektet är att säkerställa en spridning av projektets resultat bland lantbrukarna. Detta nås via dess effektiva kommunikationsvägar som includerar 45 olika arbetsgrupper och 10 specialiaserade arbetsgrupper som täcker hela spannet av lantbruksrelaterade ämnen. Särskilt arbetsgrupperna för Forsking&Innovation, Miljö, Växtskyddsfrågor och arbetsgruppen för lantbruksteknologi kommer att vara aktivt inblandade för att engagera lantbrukare och deras representanter från hela EU.

För att nå användarna kommer COPA-COGECA att använda sin hemsida, nyhetsbrev och sociala media (Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube) som värdefulla plattformar för att sprida kunskaperne från INNOSETA-projektet. COPA-COGECA har även en intern plattform – Agriinfo som används för information till alla medlemsorganisationerna. Ppå denna plattform finns särskilda sektioner för Forskning & Innovation, Uthållighet, Miljöfrågor och Växtskyddsfrågor.