Postadress

Burg. Van Gansberghelaan 115

9820 Merelbeke

Belgium

Team

Dr. Ir. David Nuyttens

Dr. Ir. Jürgen Vangeyte

Dr. Evi Lippens

Kort organisationsbiografi

ILVO, Flanderns forskningsinstitut for jordbruk, fiske och livsmedel, på att utföra regelstödjande vetenskaplig forskning och ge tillhörande allmän service om uthålligt lantbruk och fiske i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

I INNOSETA-projektet är särskilt sektionen för lantbruksteknologi och enheten för livsmedelsforskning engagerade. Denna grupp utvecklar och utvärderar ny och existerande teknik och deras integrering i innovativa produktionssystem inom ramen för en uthållig lantbruks och trädgårdsproduktion. Forskningen focuserar på (i) Miljöteknik, (ii) Precision i husdjursproduktion och (iii) precisionsjordbruk. Det senare arbetet omfattar innovativa sensorer för gröd och fältanalys, optimering av (platsspecifik) appliceringstenik för växtnäring och växtskyddsmedel och utveckling av prototyper av lantbruksmaskiner. DE deltar aktivt i olika nationella och internationella forskningsprojekt och arbetsgrupper (ISO, OECD, CEN). Denna expertise har resulterat i cirka 50 granskade publikationer de senaste fem åren.

ILVO har ett brett nätverk inom precisionsjordbruk och appliceringsteknik med alla relevanta intressenter (universitet, forskningsinstitut och rådgivningsorganisationer) och en bred erfarenhet inom EU och internationella projekt (Drive4EU, ICT-Agri, 4D4F, Sempatico, IoF2020, OPTIMA, ICARES).

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

ILVO’s Sprutteknikgrupp arbetar huvudakligen med utvärdering och optimering av appliceringsteknik för växtskyddsmedel för att nå en mera uthållig och effektiv användning.

ILVO’s Sputtekniklaboratorium är ett ackrediterat spruttekniklaboratorium och specialiserat på beskrivning av sprutor och sprutmunstycken. ILVO är ansvarigt för de obligatoriska spruttesterna i Flandern.

Odling

Fruktodling

Fältgrödor

Växthus

Nav

Nederländerna/Belgien

Avdelning

Teknik och livsmedelsforskning – gruppen för lantbruksteknik