Postadress

Campus del Baix Llobregat (UPC) , Edifici D4
C/ Esteve Terradas, 8
08860 Castelldefels
Barcelona, Spain

Team

Prof. Dr. Emilio Gil
Dr. Montserrat Gallart
Dr. Anna Gras
Dr. Jordi Izquierdo

Kort organisationsbiografi

Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) är en offentlig institution med uppdrag att tjäna samhället. Det erbjuder bred högre utbildning inom ett vitt fält inom tekniska, konstnärliga och humanistiska områden. Inom H2020 programmet har UPC beviljats 87 projekts varav co-ordinerat 29. Utöver H2020, har UPC 14 projekts finansierade av andra Europeiska program. Alla dessa projekt har en sammanlagd EU-finansiering på39.8m €.

Gruppen för Lantbruksmekanisering är lokaliserad vid Skolan för Lantbruksteknik (ESAB) i Baix Llobregat Campus (Meditterranean Technology Park-PMT) och har sitt laboratorium för lantbruksteknik i Agropolis en nybyggd del av UPC.

Gruppens ledare, Prof. Dr. Emilio Gil är medlem av EIP-AGRI Focus Group Mainstreaming Precision Farming och är den spanske ansvarige i TOPPS projektet, där användare utbildas i att främja bästa praxis och uthållighet.Han är för närvarande coordinator för H2020 Innoseta (N. 773718), och Erasmus + Projektet AgrCT ( 2018-1-ES01-KA202-050709), huvudforskare vid UPC i H2020 OPTIMA projektet (N. 773864) samt LIFE-PERFECT (LIFE17 ENV/ES/000205).

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

  • WP6

Seta Relation

Inom området lantbruksmekanisering utför gruppen tre typer av aktiviteter: utbildning, forskning och överföring av teknologi. Gruppen har nära relationer med större företag inom sektorn lantbruksmaskiner. UMA´s forskargrupp har haft flera kontrakt och samarbeten med de viktigaste växtskydds och spruttillverkarna som BayerCropScience, Syngenta Iberia, S.A., Belchim, BASF, Pulverizadores, FEDE, ANSEMAT, Kenogard. Även andra privata företag som FERROVIAL har haft överenskommelser med UMA under senare år. Slutligen är UMA inblandade i offentliga projekt för att förbättra växtskyddet i vin och fruktodling (TOPPS-LIFE, LIFE FITOVID, OPTIDOSA, SAFESPRAY, AGVANCE). UMA är också delaktiga i flera EU-projekt som H2020 – OPTIMA (Ref.: 773718) and LIFE-PERFECT, båda forskningsprojekt som fokuserar på appliceringsteknik. Professor Emilio Gil är också utbildningskoordinator för BTSF (Better Training for Safer Food) inom Chafea/2014/BTSF/02: Organisation and införande under Better Training for Safer Food initiativet.

Den huvudansvarige för UMA har deltagit i EIP-FOCUS GROUP on Precisionsjordbruk och leder organisationen av de officiella obligatoriska utbildningarna för spruttestare enligt Hållbarhetsdirektivet.

Odling

Fruktodling

Vinodling

Växthus

Nav

Spanien

Avdelning

Inst för Agrifoodteknik och bioteknik

Gruppen för lantrbruksteknik