Postadress

Verkstadsgatan 2
SE-235 32
Vellinge
Sweden

Team

Eskil Nilsson

Ingrid Törnqvist

E-post

eskil.nilsson@visavi.se

Kort organisationsbiografi

VISAVI, grundat 1996, är ett oberoende företag som arbetar med utbildning och rådgivning till lantbrukare, rådgivare, myndigheter och funktionstestare av sprutor. VISAVI har som oberoende företag kunder inom alla delar av lantbrukssektorn: lantbrukare, maskinstationer, lokala och nationella myndigheter, växtskyddsindustri och distributörer, spruttillverkare och återförsäljare, inhemska och Europeiska forskningsinstitut, inhemska och Europeiska myndigheter.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

VISAVI har utbildning och rådgivning till användare och lantbrukare inom växtskydd och olika aspekter om sprutor och appliceringsteknik. VISAVI använder för detta utbildningsmaterial som böcker, brochyrer, videos och senast tillgängliga onm tillämpad forskning om sprutor och och optimerad applicering liksom säker hantering av växtskyddsmedel. VISAVI är också aktivt inom internationell standardisering på sprutområdet inom CEN och ISO och i tekniska arbetsgrupper inom SPISE (Standardised Procedure of Inspection of Sprayers in Europe).

Odling

Fruktodling

Fältgrödor

Växthus

Nav

Sverige