Vi påverkar

> 350 lantbrukare deltar i undersökningen

20-35 experter intervjuas

Främja fem exempel på framgångsrika innovationsprocesser inom SETA

Organiserar 21 regionala workshops

3 transnationella workshops

Online dtabas och plattform för kunskapsutbyte

2 förmedlings event

> 100 nya SETA lösningar med verklig användbarhet identifieras

> 200 inventerade SETA lösningar

Rekommendationer för lagstiftning

50 ideer eller behov på gräsrotsnivå fångas upp

3 nyhetsbrev per år