Ταχυδρομική Διεύθυνση

Corso Vittorio Emanuele II 101
00186
Roma
Italy

Ομάδα εργασίας

Dr. Daniel Rossi
Dr. Vincenzo Lenucci
Dr.ssa Roberta Pierguidi
Dr. Donato Rotundo
Dr.ssa Tiziana Corvino

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

O Confagricoltura είναι ο πιο σημαντικός οργανισμός αγροτών στην Ιταλία, αντιπροσωπεύει το 60% της έκτασης της χώρας, το 70% του αγροτικού εισοδήματος και το 34% των Ιταλών αγροτών.
Ο Confagricoltura διαθέτει 140 γραφεία στην Ιταλική επικράτεια, πάνω από 1,600 υπαλλήλους, παρέχοντας βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες συνεργάτες και εκπροσωπώντας το νόμιμο συμφέρον των αγροτών σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και εθνικά και περιφερειακά θεσμικά όργανα, τις κυβερνητικές και δημόσιες Αρχές. Είναι επίσης μέλος του COPA-COGECA στις Βρυξέλες, του Farms Europe στο Παρίσι, και του National Food Technology Platforms Food For Life Networking.

O Confagricultura έχει υπάρξει εταίρος και σε άλλα σχετικά διεθνή προγράμματα όπως το EMPHASIS: Διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και ολοκληρωμένων λύσεων και άλλα θεματικά δίκτυα όπως το SKIN-Short: Υποστήριξη της γνώσης και της καινοτομίας στην αλυσίδα εφοδιασμού, TOMRES: σχετικά με την ανθεκτικότητα στις τομάτες, SUWANU: για τη διαχείριση των υδάτων, SMARTCHAIN: για νέα επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στην τεχνολογική πρόοδο.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Ο οργανισμός διοργανώνει συναντήσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και παράλληλες εκδηλώσεις σχετικά με την τεχνική βοήθεια για τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, τον ψεκασμό, τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα, επίσης κατά τη διάρκεια των εκθέσεων μας (Cibus, Ecomondo, Sana, Vinitaly …) και εργαστήρια στον τομέα (Federations based)

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Αμπελώνες

Μεγάλες Καλλιέργειες

Κεντρικό σημείο

Ιταλία

Συνεργασία

Copa Cogeca (Bruxelles – EU Confederation)

Farms of Europe (Paris – EU Association)