De 7 hubs

Multi-actor aanpak

INNOSETA is gebaseerd op een “multi-actor-benadering”. Zes onderzoeksinstellingen zijn vertegenwoordigd net als de Europese verenigingen voor de gewasbeschermingsindustrie (ECPA) en de fabrikanten van landbouwmachines (Fedagrim). De aanwezigheid van landbouw- en voorlichtingsorganisaties uit 7 landen en COPA-COGECA garandeert dat de eindgebruikers van SETA-innovaties goed vertegenwoordigd zijn.

Vollegrondsgewassen

Glastuinbouw

Boomgaarden

Wijngaarden

Teeltsystemen

De teeltsystemen binnen INNOSETA verschillen naargelang de geoklimatologische omstandigheden en de typische eigenschappen van de landbouwregio.

De brede waaier van teeltsystemen en agroklimatische zones die dit thematische netwerk omvat, zal INNOSETA toelaten de toepasbaarheid van een brede range van SETA-oplossingen te verkennen en de behoeften van de eindgebruikers te identificeren. Afhankelijk van de geografische regio, zullen de volgende teeltsystemen beschouwd worden.

Hub workshops

Bovendien zal INNOSETA innovatie stimuleren door landbouwers, adviseurs, onderzoekers, industriële partners en andere actoren bij elkaar te brengen in interactieve innovatie workshops. Ideeën van eindgebruikers zullen worden geïnventariseerd en moeten uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van concrete innovatieprojecten die beantwoorden aan de praktische behoeften van de eindgebruikers.

Schrijf in en blijf op de hoogte

Volg de voortgang van ons INNOSETA project.
    [recaptcha]