Adres

6th km Charilaou-Thermi Rd
Thessaloniki
57001
Greece

Team

Dr. Thanos Balafoutis

Omschrijving organisatie

Het Centrum voor Onderzoek en Technologie-Hellas (Griekenland) (CERTH), opgericht in 2000, is het enige onderzoekscentrum in Noord-Griekenland en één van de grootste in het land. Er werken meer dan 800 mensen, de meerderheid is wetenschapper. Vier spin-off bedrijven zijn al ontstaan via onderzoeksactiviteiten van CERTH. CERTH is de eerste Griekse onderzoeksinstelling die door de EU wordt erkend en die de principes van het “Oorkonde voor onderzoekers en de gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers” respecteert. CERTH staat in de top-20 van de onderzoekscentra van de EU met de hoogste deelname aan KP7-onderzoeksbeurzen voor onderzoek en de score op H2020-projecten is ook aanzienlijk (206 projecten tot 2018). CERTH heeft vele prijzen en onderscheidingen ontvangen (oa Europese Descartes-prijs, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, de Award voor handelsagenten). CERTH heeft met succes deelgenomen aan meer dan 1.200 concurrerende onderzoeksprojecten met een totaal budget van meer dan 450 miljoen euro en met meer dan 1.100 internationale partnerorganisaties. De onderzoeksresultaten van CERTH (meer dan 260 publicaties / jaar) hebben een aanzienlijke wetenschappelijke impact.

In het INNOSETA-project zal CERTH deelnemen met haar Instituut voor Bio-economie en Agrotechnologie (iBO). Het iBO is gespecialiseerd in agrovoeding, slimme landbouw, agro-mechatronica, robotica en automatisering in land- en tuinbouw. iBO heeft veel ervaring met onderzoeksprojecten die bestaan uit multidisciplinaire teams binnen biologisch systemen, mechanisatie en ICT. Op dit moment coördineert of neemt iBO deel aan 9 H2020, 3 ERASMUS +, 8 nationale en 2 interregionale projecten. Het aantal projecten neemt jaarlijks gestaag toe.

Betrokkenheid werkpakketten

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP5

SETA betrokkenheid

iBO is de organisator van de 7e Europese workshop over standaard procedures voor de inspectie van spuitapparatuur in Europa (SPISE7), gehouden tussen 26 en 28 september 2018 in Athene, Griekenland.

iBO is ook de penvoerder van het komende H2020-project OPTIMA: ‘Geoptimaliseerde geïntegreerde plagenbestrijding voor nauwkeurige detectie en bestrijding van plantenziekten in meerjarige gewassen en vollegrondsgroenten’.

Teeltsystemen

Boomgaarden

Wijngaarden

Serres

Hub

Griekenland

Affiliatie

The Institute for Bio-Economy and Agri-Technology (iBO)