Postadress

Iera Odos 75
11855
Athens
Greece

Team

Prof. Dr. Spyros Fountas

Prof. Dr. Alex Koutsouris

Ir. Michael Gerasimos Koutsiaras

Vasiliki Kanaki

Kort organisationsbiografi

Lantbruksuniversitetet i Aten (AUA) är det tredje äldsta universitetet i Grekland och bidrar uthålligt och kontinuerligt till utvecklingen inom primärproduktionen i Grekland och Europa via grundforskning ochtillämpad forskning inom jordbruk. Universitetet är beläget i en grön campus nära Akropolis, i hjärtat av den gamla olivlunden. De omfattande fasciliteterna består av ett arboretum, vingård, försöksfält, blomsterträdgård, växthus, ladugård, fårhus, kycklinguppfödning, mejeri och aquakultur-tankar. AUA´s forskningsfinansiering kommer från privata sektorn och grekiska forskningsprojekt. De senaste fyra åren har AUA deltagit som partner eller ledare i 53 EU-projekt som berör vida områden inom livsmedelssäkerhet och miljövänlig production. AUA´s team i INNOSETA är uppdelat i två avdelningar som täcker var sina olika delar i projektet. Precision Agriculture Group (PAG) av Avdelningen för Naturresurser och Lantbruksteknik är inblandad i SETA-delen (tekniska) av projektet, medan Rådgivningsgruppen (ESG) vid Avdelningen för Lantbruksekonomi och Landsbygdsutveckling behandlar Lantbruks Kunskaps och Informations system (AKIS) i INNOSETA.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

SETA relation

Genom sin särskilda position i både lantbruksteknik och landsbygdsutveckling har AUA enorm relevant expertis för INNOSETA-projektet. PAG-AUA koordinerar H2020 Smart-AKIS tematiska nätverk om innovationsdriven forskning inom smart farming teknologi (03/2016-08/2018). AUA koordinerar även H2020 GATES projekt för utveckling av utbildningsspel för presicionsjordbruk i EU (01/2017 – 06/2019) och deltar som partner i två projekt i fält om precisionsjordbruk; IoF2020 (01/2017 – 12/2020) och APOLLO (05/2016-01/2019). PAG har engagerats i co-ordinationen och framgångsrika tillämpningen av Farm of the Future projektet (FP7, KBBE 2017-1) och deltagit i två besläktade ICT AGRI-projekt med tyngdpunkt på applicering av robot och teknologier for precisionsjordbruk (RoboFarm och USERPA). Medlemmar i teamet har deltagit i många nationella FoU program om applicering av nya/smarta teknologier i jordbruk och i flera EU och bilaterala program (AGRI-LINK, AgriDemo, WISE, AGRISPIN, PRO-AKIS, CORASON, LEARNing, ISDEMA, DIVOR-DEF). PAG-AUA gör även försök om precision i sprutning och avdrift.

Odling

Fruktodling

Vinodling

Växthus

Nav

Grekland

Avdelning

Inst för naturresurshushållning & lantbruksteknik, Precisonsjordbruksgruppen

Inst för lantbruksekonomi&landsbygdsutveckling, enheten för lantbruksrådgivning, landsbygdssystem och landsbygdssociologi