Postadress

Bluepoint
Blvd. A. Reyers 80
1030 Brussels
Belgium

Team

Dr. Ivo Hostens

Dr. Vanja Biševac

Enrica Belfiori

Kort organisationsbiografi

CEMA är branschorganisationen för Europeiska industrin för lantbruksmaskiner. Med 10 nationella medlemsorganisationer repsresenterar CEMA både multinationella företag och det stora antalet Europeiska Små och Medelstora Företag i denna sektor. CEMA har mer än 4500 tillverkare som genererar en årlig omsättning på mer än 26 miljarder EUR. 135000 personer är direkt anställda i sektorn och ytterligare 125000 personer arbetande inom distributions och underhåll.

CEMAS uppdrag är att arbeta för ett balanserat lagstiftnings- och regelverk i EU som:

• stödjer konkurrenskraften i den Europeiska industrin;
• möjliggör för industrin att tillhandahålla smarta lösningar för att hjälpa lantbrukare globalt att producera föda ekonomiskt och uthålligt;
• för fram en djupare förståelse för den Europeiska industrin för lantbruksmaskiner bland EU beslutsfattare, lagstiftare och intressenter.

Precisionsjordbruk och inlemmande av Smart Farming har satts som prioritet på CEMA´s agenda för dekommande åren. Det försöker föra fram tillämpningen av Smart Farming inte bara politiskt utan också med praktiska demonstrationer.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

CEMA har varit mycket aktivt med att introducera miljökrav på sprutor inom Maskindirektivet med 127/2009/EG som en helhetsssyn i Direktivet för uthålligt växtskydd. CEMA har bildat ett projektteam “sputor” som består av experter från företag och organisationer från hela Europa. Diskussionerna behandlar standarder för sprutor och lagstiftning samt godkännande av växtskyddsmedel och riskminskningsåtgärder samt saknade delar i applicering och användning. CEMA är exempelvis aktiva med att introducera nödvändiga regelverk för sluten påfyllning (Closed Transfer Systems) och bättrre förståelse för tester av avdriftsreduktion och användning genom deltagande i relevanta grupper.

De senaste åren har CEMA samarbetat tätt med ECPA med att utveckla ett lättanvänt online-verktyg STEP-water (Sprayer Technologies for the Protection of Water). Detta gratis online verktyg för beslutsstöd tar användaren snabbt och enkelt genom utrustningsalternativ, med fokus på teknsik optimering av befintlig sprututrustning beaktande såväl lagstiftning som miljöhänsyn vid köp av ny sprututrustning.

Avdelning

CEMA – Europeiska samarbetsorganisationern industri för lantbruksmaskiner.