Postadress

6 Avenue E. Van Nieuwenhuyse

1160 Brussels

Belgium

Team

Dr. Manfred Roettele

Dr. Andreas Thierfelder

E-post

Kort organisationsbiografi

ECPA växtskyddsindustrin i Europa; innovativa och vetenskapsbaserade håller våra lösningar grödor friska och bidrar till att förse Europeer med säkra, hälsosamma och uthålliga livsmedel till rimligt pris. Vi understödjer moderna produktionsmetoder och växtskyddsteknologi som är viktigt för den nödvändiga intensifieringen av jordbruket. Våra aktiviteter om ökat medvetande och hantering ökar den säkra och uthålliga användningen av växtskyddsmedel i Europa, uppmuntrar ett praktiskt handhavande som säkrar skörd, människors hälsa och miljön.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

Genom våra projekt om handhavande visar ECPA vårt åtagande om säker och uthållig användning av växtskyddsmedel. TOPPS Skydd av vatten är fortsättningen på en väletablerad serie med projekt om reduktion av miljöföroreningar från lantbruk genom att uppmuntra användande av God Praxis för skydd av vatten. TOPPS-projekt är multi-intressentprojekt som samarbetar med lokala partner-organisationer för att bidra med kunskap från vetenskap till råd på gårdsnivå.

Varje år arrangerar ECPA en diskussionsplattform och dialog i viktiga frågor på sin Regulatory Conference med flera hundra experter och intressenter från hela Europa. ECPA´s nätverk med nationella branschorganisationer och medlemsföretag är en viktig kanal för införande av ny teknologi och innovationer för att främja ett uthålligt Europeiskt lantbruk.