Postadress

Largo Paolo Braccini 2

10095 Grugliasco

Italy

Team

Prof. Dr. Paolo Balsari
Dr. Paolo Marucco
Prof. Dr. Fabrizio Gioelli
Dr. Marco Grella
Dr. Gianluca Oggero

Kort organisationsbiografi

UNITO är ett av de ledande italienska universiteten med ett internationellt rykte om högkvalitativ utbildning och forskning. För närvarande har UNITO ca 70 000 studenter, 4000 anställda akademiker, adminstrativ och teknisk personal, 1800 studerande efter examen eller doktorsexamen.

I januari 2013 bildades DiSAFA (Department of Agriculture, Forest and Food Science) som en del av UNITO genom sammanslagning av fakulteten för Lanbruk och dess fem institutioner. För närvarande har avdelningen ca 350 personer anställda. Inom DiSAFA har Gruppen för Växtskyddsteknologi (CPT) varit särskilt aktiva med specialiserade ämnen inom Lantbruks och Skogsteknik sedan mer än 20 år. Dessa aktiviteter har lett till att stora förbättringar nåtts med effektivitet vid applicering av växtskyddsmedel, arbetsmiljö och minimering av miljöpåverkan.

DiSAFA-UNITO CPT-gruppen har ett ackrediterat laboratorium for appliceringsteknik där kompletta sprutor och sprutkomponenters prestanda certifieras för ENAMA och ENTAM. Gruppen har erkänd internationell erfarenhet inom växtskyddsteknik som deltagare i EU-projekt som TOPPS (Train the Operators to Prevent Pollution from Point Sources), TOPPS-PROWADIS, TOPPS Water Protection, ISAFRUIT (Increasing Fruit consumption through a trans disciplinary approach leading to High quality produce from environmentally safe, sustainable methods, www.isafruit.org) och BTSF (Better Training for Safer Food).

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

De viktigaste aktiviteterna vid UNITO CPT är:

  • Rådgivningsservice som utbildning av alla intresserade på väg in i eller redan inom industrin

  • Nationellt (UNI) och internationellt (ISO, CEN) standardiseringsarbete inom området sprutor och sprutkomponenters tekniska krav som säkrar och uppmuntrar till anpassning till bästa praxis

  • Oberoende utvärdering, uppmuntran och utveckling av förbättrade appliceringsmetoder

  • Kommersiellt sponsrad tillämpad forskning med samma målsättning

  • Certifiering och proving av kommersiella sprutor och komponenter

Odling

Fruktodling

Vinodling

Fältgrödor

Nav

Italien

Avdelning

DiSAFA-CPT: Gruppen för Växtskyddsteknik vid Institutionen för Lantbruk, Skog och Livsmedelsvetenskap