Postadress

Agustín de Betancourt, 17
3º, 28003
Madrid
Spain

Team

José Manuel DELGADO PEREZ

Javier ALEJANDRE LAS HERAS

E-post

Kort organisationsbiografi

UPA är en organisation som samlar, representerar och för talan för intressena hos lantbrukare i Spanien. UPA är paraplyorganisationen för majoriteten av grupper inom lantbruk: familjejordbruk vars ägare är små och medelstora jodbrukare.

UPA för talan för lantbrukets intressen i både Spanien och EU. Som professionell organisation är huvuduppgiften att ge assistans till medlemmarna om CAP´s tillämpning, lagstiftning och lantbruksfrågor. Vå organisation har mer än 80 000 medlemmar i Spanien.UPA har genomfört olika projekt inom LIFE-program och från spanska Ministeriet för jordbruk och miljö.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

UPA är en professionell organisation som representerar intressena för familjejordbrukare som är medvetna om att utbildning och information är nödvändigt i en sektor med ökande konkurrens. I detta avseende arbetar UPA med att framföra behoven till sina organisationer och låta dem omvänt få dela av innovationer och framsteg.

Odling

Fruktodling

Vinodling

Växthus

Nav

Spanien