Postadress

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Team

Peter Paree
Djessie Donkers
Helma Hoff

Kort organisationsbiografi

ZLTO är en lantbruksorganisation i provinserna Zeeland, Nord-Brabant och Gelderland i Nederländerna. ZLTO är en av tre organisationer som arbetar inom förbundet LTO Nederland. Tillsammans representerar de Dutch Farmers.

Orgaisationen har som mål förbättring av den sociala och ekonomiska situationen för lantrbrukare genom representation, , bildning och utbildning, individuellt stöd och rådgivning till medlemmarna.

ZLTO har för närvarande 70 rådgivare och 30 projektanställda i alla möjliga områden inom innovation i lantbrukssektorn (innovativa co-operativ, förnybar energi, uthålligt växtskydds och djurskydd, nya produkter och innovativ kommersialisering, utveckling av nya tjnster etc.). Förmedlingen och spridningen av dessa teman görs via: kurser, artiklar i vår egen tidskrift “Nieuwe Oogst” och i specialtidskrifter, seminarier, exkursioner, hemsida, sociala media, individuell rådgivning etc. Då lantbrukssektorn är i en djupgående omvandling är det av största vikt att sektorn can utveckla så intenstivt och snabbt som möjligt.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Seta Relation

ZLTO har stort intresse av INNOSETA efetsrom våra medlemmar och andra lantbrukare står inför stora investeringar i sprututrustningar och bör göra rätt investeringar för de kommande 5-10 åren.

ZLTO kommer att använda sitt stora nätverk och erfarenhet i regionala, nationella och internationella projekt för att bidra med kunskapen i detta projektet. ZLTO är inblandade i olika H2020 projekt (H2020 Agrispin, Eurodairy, Capsella, 4D4F, Eu Pig, Agridemo-F2F, SKIN, IoF2020,…).

ZLTO var 2015 med i EIP FocusGroup: Precision Agriculture. ZLTO har en försöksanläggning Precision farming med målsättningen att använda Precisionsjordbruk för vida miljömål.

Odling

Fruktodling

Fältgrödor

Växthus

Nav

Nederländerna/Belgien

Foto galleri